Subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika

Na osnovu čl. 25. i 38. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (,,Službene novine Federacije BiH", broj: 104/16, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 100. sjednici, održanoj 27.04.2017. godine, donosi ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17. BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ,,TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI - SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA ZA UPLATU DOPRINOSA ZA PIO/MIO U SVRHU PENZIONISANJA ZAPOSLENIKA"
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH