Uredba o sadržaju ugovora o koncesiji za istraživanje i eksplataciju nafte i plina

Datum: 14. okt 2014. | Kategorija: Uredbe | Sektor rudarstva
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 128. sjednici održanoj 20.08.2014. godine donijela je Uredba o sadržini ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, načinu obračuna i plaćanja naknade i kontrolu proizvedenih količina nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Uredba je objavljena u  („Službenim novine Federacije BiH, br:70/2014 od 28.08.2014. godine).
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH