Zakon o električnoj energiji u FBiH

Datum: 30. avg 2013. | Kategorija: Zakoni | Sektor energije

U prilogu je Zakon o električnoj energiji u FBiH koji je od strane oba Doma Parlamenta FBiH usvojen u julu 2013 i koji je objavljen u „Službenim novinama FBiH" br.66/13 od 28.08.2013.godine.  

 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH