Zakon o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine

Datum: 26. apr 2017. | Kategorija: Zakoni | Sektor energije
Zakon je usvojen na 18. redovnoj sjednici Predstavničkog Doma FBiH od 15.februara 2017. godine, a prethodno je  verifikovan od strane Doma Naroda Parlamenta FBiH, na nastavku 16. sjednice od 02.02.2017.godine. 
Objavljen je u Službenim Novinama FBIH broj 22/17.  
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH