Zakon o geološkim istraživanjima Federacije BiH

Datum: 24. mar 2010. | Kategorija: Zakoni | Sektor rudarstva

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 93. sjednici dana 04.03.2009.god. utvrdila je Prijedlog zakona o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine i uputila ga u parlamentarnu proceduru.

Prijedlog zakona o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine usvojen je na 21. sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nakon čega je stavljen na dnevni red Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 28. sjednici, 28. januara 2010. god. usvojio Prijedlog zakona o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine sa dva amandmana koja se odnose na član 15. i član 27. Prijedloga zakona, a koje je Vlada F BiH prihvatila na sjednici Zastupničkog doma, pa su postala sastavni dio Prijedloga zakona.

Zakon o geološkim istraživanjima F BiH objavljen je u Službenim novinama F BiH broj 9/10 i 14/10.

 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH