Zakon o predmetima od plemenitih metala u FBiH

Datum: 12. sep 2014. | Kategorija: Zakoni | Zavod za mjeriteljstvo FBiH

Ovim zakonom propisuju se tehnički zahtjevi koje moraju ispunjavati predmeti od plemenitih metala (u daljnjem tekstu: predmeti), njihovo označavanje, ispitivanje, potvrđivanje usklađenosti sa propisima, promet i nadzor nad predmetima na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija BiH).

 

 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH