Zakon o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u FBiH

Datum: 30. jan 2014. | Kategorija: Zakoni | Ministarstvo

U dosada provedenom postupku za donošenje ovog zakona Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 20. sjednici održanoj 04.10.2011. godine, utvrdila je Nacrt zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te je isti radi razmatranja upućen u parlamentarnu proceduru.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na nastavku 7. sjednice održanom 27.10.2011. godine, prilikom razmatranja Nacrta zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine, usvojio je zaključak, broj: 01-02-1336/11 od 01.11.2011. godine, kojim je utvrđeno da predmetni Nacrt zakona može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga zakona, te je predlagač zadužen da organizuje i provede javnu raspravu u trajanju od 45 dana.

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na 6. sjednici održanoj 10.11.2011. godine, prilikom razmatranja Nacrta zakona o upravljanju državnim  kapitalom u privrednim društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine, usvojio je zaključak, kojim je utvrđeno da predmetni Nacrt zakona može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga zakona.

Postupajući u skladu sa navedenim zaključcima, a u cilju sačinjavanja što kvalitetnijeg teksta Prijedloga zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije preduzelo je niz aktivnosti, pa je tako dana 24.11.2011. godine u prostorijama Doma sindikata u Sarajevu, u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, održana Javna rasprava o predmetnom Nacrtu zakona, kojoj je prisustvovao značajan broj članova ovog Sindikata.

Javna rasprava o predmetnom Nacrtu zakona u organizaciji Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije i Privredne/gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, održana je dana 12.12.2011. godine u Sarajevu, dok je Javna rasprava u organizaciji Privredne komore Tuzlanskog kantona održana dana 07.12.2011. godine u Tuzli.

Dana 30.11.2011. godine, tekst Nacrta zakona sa obrazloženjem objavljen je i na službenoj web stranici Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije (www.fmeri.gov.ba), čime je isti postao dostupan najširem krugu zainteresovanih lica, koja su nakon uvida u objavljeni tekst imala mogućnost da na adresu Ministarstva dostave sve eventualne prijedloge i sugestije, radi razmatranja prilikom sačinjavanja Prijedloga zakona.

Pored navedenog, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dostavilo je tekst Nacrta zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim  društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine federalnim ministarstvima koja u privrednim društvima vrše ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala, kao i svim  vladama kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine sa zahtjevom da kantonalne vlade tekst ovog Nacrta zakona upute opštinama i svim drugim relevantnim subjektima  u svom kantonu, a radi dostavljanja eventualnih prijedloga i sugestija.

U cilju sačinjavanja što kvalitetnijeg teksta, Nacrt zakona je dostavljen i na adrese 26 privrednih društava u kojim Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije vrši ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala, Komisiji za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine i Registru vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine.  

Nakon što su okončane sve navedene aktivnosti, uz uvažavanje najvećeg broja prikupljenih i obrađenih prijedloga i sugestija, posebno prijedloga i sugestija iznesenih u parlamentarnoj raspravi, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 52. hitnoj sjednici održanoj dana 30.05.2012. godine, utvrdila je Prijedlog zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te je isti upućen u parlamentarnu proceduru.

 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH