Skip to the content

Nacrt Pravilnika o uslovima za obavljanje rudarske djelatnosti

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/10) u formi nacrta urađen je Pravilnik o uslovima za obavljanje rudarske djelatnosti. Primjedbe i sugestije možete slati na mail amir.halilcevic@fmeri.gov.ba

Pravilnik možete preuzeti OVDJE

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina