Skip to the content

Služba za finansijsko-računovodstvene poslove

U Službi za finansijsko – računovodstvene poslove i vrše se sljedeći poslovi, i to:

  • izrada odgovarajućih akata za godišnje i trogodišnje planiranje i godišnje izvršavanje Budžeta;
  • obrada knjigovodstvene i finansijske dokumentacije;
  • izrada finansijskih planova, analiza, izvještaja i završnih računa Ministarstva;
  • poslovi izmirenja obaveza Ministarstva po pitanju periodičnih i završnih računa;
  • organizacija i rad na godišnjem popisu sredstava; izrada diobenog, zbirnog i konsolidovanog bilansa stanja i uspjeha;
  • obračun plaća;
  • izrada prijedloga Budžeta Ministarstva;
  • sudjelovanje u ugovaranju poslova koji se finansiraju iz sredstava posebne namjene;
  • organizaciju, planiranje, razvijanje i nadziranje održavanja funkcionalnog IT sistema Ministarstva;
  • vršenje administrativno - tehničkih poslova;
  • održavanje sredstava za rad, radnog i kancelarijskog prostora, opreme, održavanje higijene;
  • obavljanje i drugih poslova iz nadležnosti Službe.

 

Načelnica službe: Marina Čuljak
E-mail: marina.culjak@fmeri.gov.ba
Telefon: 036 513 848

Adresa:
Alekse Šantića b.b.
88104 Mostar
Bosna i Hercegovina

 

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Federacije u oblastima energije, rudarstva, geoloških istraživanja i industrije.