Skip to the content

Vijesti

Molimo da zainteresovana javnost dostavi komentare, prijedloge i sugestije na tekst Prijedloga Pravilnika o energijskom auditu velikih potrošača u roku od 15 dana od dana objavljivanja na službenoj web stranici ministarstva, na mail: sektor.energije@fmeri.gov.ba, sa naznakom Komentari na Prijedlog Pravilnika o energijskom auditu velikih potrošača.

Na osnovu člana 42. stav (7) Zakona o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/23), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donio je Pravilnik o izdavanju energetske dozvole koji je obavljen u Službenim novinama Federacije BiH broj 51/24 dana 05.07.2024. godine koji je stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" a čime se Uredba o postupku, kriterijima formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih postrojenja ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/14) stavlja van snage.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić sa saradnicima boravio je u prvoj zvaničnoj posjeti kompaniji BH–Gas d.o.o. Sarajevo, jedinim transporterom gasa u Federaciji BiH, te razgovarao sa članovima Uprave i Nadzornog odbora.

Ukoliko Bosna i Hercegovina ispuni sve uvjete za izuzeće od primjene CBAM-a onda će sredstva od taksi ostajati u BiH nama na upravljanje i ulaganje u projekte obnovljivih izvora energije, a u suprotnom će taj novac ići u budžet Evropske unije

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić će sutra sudjelovati na ministarskom savjetu u Banja Luci. Pored njega na sastanku će biti i ostali resorni ministri država iz regije, predstavnici Evropske komisije i Sekretarijata Energetske zajednice. Brojne su teme o kojima će razgovarati vezano za područje djelovanja Energetske zajednice. Značajne diskusije će se voditi oko aktivnosti neophodnih za potpuno i pravovremeno povezivanje tržišta električne energije, identifikaciju uskih grla i razloga za kašnjenja, te iznalaženje rješenja. Ministar Lakić će predstaviti rezultate rada Vlada FBiH po ovim pitanjima, kao i zadatke koji još predstoje.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i federalni ministri energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, te razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović, prisustvovali su danas svečanom obilježavanju završetka radova na potpunoj sanaciji Terminala tekućih naftnih goriva u Blažuju, kapaciteta 42 miliona litara.

Poduzetnici su glavni pokretač svakog društva i zbog toga su sastanci s njima ne samo naša obaveza već i zadovoljstvo, jer nakon svakog razgovora dobijemo vrlo važne informacije i postignemo konkretne dogovore korisne za društvo. Na današnjem sastanku u Gračanici iskazan je interes za izgradnju dodatnih solarnih elektrana.

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije u saradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije BiH i uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP),

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić susreo se sa šefom Ureda Svjetske banke u našoj zemlji Christopherom Sheldonom i ambasadorom Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini, Nj.E. Julian Reillyem. Povod za sastanak je bio razgovor o zajedničkim naporima na iznalaženju najbržih i najefikasnijih načina podrške pravednoj tranziciji.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine, uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), pripremili su prvi nacrt strateškog dokumenta - Strategija razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2024.-2033. godina.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina