Skip to the content

Sektor energije

Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije je pripremilo Nacrt Uredbe o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanje naknada za podsticanje.

Molimo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, komentare, sugestije u vezi navedenog Nacrta dostave do 22.04.2024. godine, službenim putem ili
na e-mail adresu: sektor.energije@fmeri.gov.ba sa naznakom '"Komentari na prijedlog Nacrta Uredbe o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanje naknada za podsticanje."

Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije je pripremilo Nacrt Uredbe o kvotama za OIEiEK.

Molimo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, komentare, sugestije u vezi navedenog Nacrta dostave u roku od 7 dana od dana objavljivanja na službenoj stranici ministarstva službenim putem ili na e-mail adresu: sektor.energije@fmeri.gov.ba sa naznakom ''Komentari na prijedlog Nacrta Uredbe o kvotama za OIEiEK"

Molimo da zainteresovana javnost dostavi komentare, prijedloge i sugestije na tekst Prijedloga Pravilnika o vođenju registra elektrana u roku od 15 dana od dana objavljivanja na službenoj web stranici ministarstva na e-mail: sektor.energije@fmeri.gov.ba sa naznakom Komentari na prijedlog pravilnika o vođenju registra elektrana.

Molimo da zainteresovana javnost dostavi komentare, prijedloge i sugestije na tekst Prijedloga Pravilnika o izdavanju energetske dozvole u roku od 15 dana od dana objavljivanja na službenoj web stranici ministarstva na e-mail adresu: sektor.energije@fmeri.gov.ba sa naznakom "Komentari na prijedlog pravilnika o izdavanju energetske dozvole".

Kako su u toku pripremne aktivnosti na izradi Programa javnih investicija Federacije BiH  2025.-2027. godina, u skladu sa članom 6. stav (4) Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija (PJI) ("Službene novine Federacije BiH br. 106/2014 od 29.12.2014. godine i br. 27/19 od 18.04.2019. godine), objavljujemo Uredbu u cjelosti sa posebnim osvrtom na član 6. stav (2) Uredbe u kojem je iznesen kalendarski plan pripreme PJI Federacije BiH, kako bi javna preduzeća u nadležnosti ovog ministarstva na vrijeme izvršila sve potrebne predradnje prilikom kandidovanja projekata u Program javnih investicija Federacije BiH.

Preuzmi Uredbu o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija (PJI)

Preuzmi Uredbu o izmjenama i dopunama uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela odluku kojom se odobrava prenos sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata, planiranih na razdjelu Budžeta Federacije BiH za 2024. godinu ovom ministarstvu.

Obavještenje za javnost u .pdf formatu možete preuzeti na sljedećem LINKU

Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije FBiH donosi nove prednosti za energetski sektor, građane i privredu. Zakonom se uvodi novi sistem za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora kroz transparentniju dodjelu poticaja baziranu na tržišnim principima (aukcijama). Također, uvodi se mogućnost da građani koji su do sada tradicionalno bili samo potrošači, postanu i proizvođači električne energije (tzv. „prosumeri“), kao i da se udružuju u „zajednice obnovljive energije“ i tako nastupaju zajednički na tržištu.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina