Skip to the content

Zavod za mjeriteljstvo FBiH

Nadležnost Zavoda za mjeriteljstvo

Zavod za mjeriteljstvo:

 • vrši stručne i organizacione poslove iz oblasti mjeriteljstva u Federaciji;
 • donosi tehničke propise o verifikaciji mjerila;
 • vrši ispitivanje i verifikaciju mjerila;
 • osniva odgovarajuće centre za verifikaciju i nadzor mjerila;
 • učestvuje u ostvarivanju, čuvanju, održavanju i uporabi etalona i referentnih materijala;
 • obavlja etaloniranje i sljedivost etalona i referentnih materijala, vodi odgovarajuće registre na području Federacije;
 • vrši mjeriteljski nadzor nad upotrebom mjerila i označavanjem pred pakovanih proizvoda;
 • vrši direktnu kontrolu predmeta od plemenitih metala i njihovo žigosanje;
 • sarađuje sa odgovarajućim institucijama u Bosni i Hercegovini i obavlja druge poslove iz oblasti mjeriteljstva koji nisu u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine.

Centri za verifikaciju i nadzor mjerila

Centri za verifikaciju i nadzor mjerila u Mostaru, Sarajevu i Tuzli vrše stručne i druge poslove i s njima povezane upravne poslove iz nadležnosti Zavoda, i to:

 • vrše mjeriteljski nadzor nad upotrebom mjerila, vrše nadzor nad količinama pretpakiranih proizvoda i njihovo označavanje;
 • vrše kontrolu predmeta od plemenitih metala i njihovo žigosanje, vrše nadzor nad provođenjem zakonskih mjeriteljskih propisa u Federaciji;
 • učestvuju u istraživačko-razvojnim projektima u oblasti mjeriteljstva za potrebe Federacije;
 • izrađuju projekte, planove i procjene u oblasti mjeriteljstva, plemenitih metala i pretpakiranih proizvoda i druge poslove iz nadležnosti centara.
Sektor za pravne i ekonomske poslove

U Sektoru za pravne i ekonomske poslove vrše se sljedeći poslovi, i to:

 • stručna obrada sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata;
 • izrada prednacrta i nacrte zakona i drugih propisa i općih akata iz oblasti mjeriteljstva i plemenitih metala;
 • nomotehnička obrada tih propisa, kao i priprema izmjena i dopuna istih; pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i  općih akata povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti;
 • vođenje i obrada analitičko-planskih i materijalno finansijskih dokumenata;
 • izrada periodičnih izvještaja o finansijskom stanju Zavoda, kroz praćenje realizacije naplate prihoda preko evidencije trezorskog poslovanja;
 • izrada analiza, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarajučih podataka iz nadležnosti Sektora;
 • učestvovanje u izradi prijedloga Budžeta Ministarstva;
 • administrativni i tehnički poslovi za direktora;
 • obavljanje i drugih poslova iz djelokruga Sektora.

 

Direktor: Željko Zovko, dipl. ing.
E-mail: zeljko{.}zovko{@}fmeri{.}gov{.}ba
Telefon: +387 33 761 095
Fax: +387 33 761 096

Centar za verifikaciju mjerila – Mostar
Adresa: Alekse Šantića bb, 88 000 Mostar
E-mail: centar{.}mostar{@}fmeri{.}gov{.}ba
Telefon: +387 36 513 817
              +387 36 513 818
Fax: +387 36 580 015

Centar za verifikaciju mjerila – Sarajevo
Adresa: Azize Šaćirbegović do broja 20, 71 000 Sarajevo
E-mail: centar{.}sarajevo{@}fmeri{.}gov{.}ba
Telefon: +387 33 629 656;
            +387 33 612 448
Fax: +387 33 761 096

Centar za verifikaciju mjerila – Tuzla
Adresa: Bosne srebrene br. 127, 75 000 Tuzla
E-mail: zavod{.}mjeriteljstvo{@}bih{.}net{.}ba  
Telefon: +387 35 286 663
Fax: +387 35 280 685       

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina