Skip to the content

Zakonodavstvo

Pravilnici
Sektor energije
Sektor rudarstva
Federalni zavod za mjeriteljstvo

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Federacije u oblastima energije, rudarstva, geoloških istraživanja i industrije.