Skip to the content

Sektor energije

Sektor energije

U Sektoru za energiju vrše se slijedeći poslovi i to:

 • praćenje i provođenje zakona i podzakonskih akata kojima se uređuje oblast energije,
 • koordinacija sa resornim kantonalnim ministarstvima radi osiguranja stabilnog funkcioniranja energetskog sektora Federacije;
 • osigurava funkcionisanje jedinstvenog energetskog prostora Bosne i Hercegovine;
 • odgovoran je za izbalansiranu opskrbu Federacije energentima, kako iz domaćih resursa tako i uvoznih, praćenje i podizanje opće energetske efikasnosti s akcentom na razvoj malih i alternativnih obnovljivih izvora energije;
 • priprema i predlaže energetsku legislativu u skladu sa savremenim energetskim modelima;
 • priprema plan potrošnje energenata za nastupajuću godinu;
 • vrši izradu Bilansa energetskih potreba Federacije i periodičnih - kvartalnih izvještaja o njegovoj realizaciji;
 • vrši praćenje i analiziranje rada privrednih društava u oblasti energetike radi kontrole ispunjavanja javnih interesa i zadataka zbog kojih je privredno društvo osnovano, kao i praćenje racionalnosti njihovog poslovanja, namjenskog trošenja sredstava, poslovnog uspjeha, te za slučaj poremećaja u poslovanju preduzimanje odgovarajućih mjera;
 • praćenje svih tekućih razvojnih projekata;
 • priprema prioritetnih projekata u skladu sa nacionalnom energetskom strategijom;
 • osiguranje potrebnih energetskih pokazatelja za prezentaciju energetske slike Bosne i Hercegovine na međunarodnoj energetskoj sceni, ispunjavanje svih obaveza, kao i kvalitetno zastupanje interesa Bosne i Hercegovine u planiranju i realizaciji regionalnih energetskih projekata, prati i analizira stanje i pojave privrednih društava iz nadležnosti rada Sektora;
 • primjena politike i mjera energijske efikasnosti u krajnjoj potrošnji radi ostvarenja održivog energetskog razvoja, kroz smanjenje negativnog uticaja na okoliš uz povećanje sigurnosnosti snabdjevanja energijom i zadovoljenja energetskih potreba svih potrošača, racionalizacija potrošnje energije i povećanje konkurentnosti domaće privrede;
 • priprema normativnih akata iz oblasti energijske efikasnosti iz nadležnosti Ministarstva;
 • praćenje i implementacija aktivnosti u oblasti energijske efikasnosti u nadležnosti Ministarstva u Federaciji vezanim za međunarodne obaveze BiH, kao što je Ugovor o Energetskog povelji i Ugovor o osnivanju Energetske zajednice JI;
 • učestvuje u izradi prijedloga Budžeta Ministarstva;
 • obavljanje i drugih poslova iz nadležnosti Sektora

Pomoćnik ministra: Halko Balavac
E-mail: halko{.}balavac{@}fmeri{.}gov{.}ba
Telefon: +387 36 513 812

Adresa:
Alekse Šantića b.b.
88104 Mostar
Bosna i Hercegovina

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina