Skip to the content

Sektor industrije

Sektor industrije

U Sektoru za industriju vrše se slijedeći poslovi:

 • praćenje i proučavanje uvjeta privređivanja i ekonomskog položaja privrednih društava, pojedinih grana, grupa i podgrupa i uticaj mjera ekonomske politike na rezultate poslovanja uz predlaganje mjera tekućeg i dugoročnog sistemskog karaktera;
 • pripremanje srednjoročne i dugoročne strategije razvoja industrije Federacije;
 • priprema programa i mjera razvoja industrijske proizvodnje i povećanja konkurentnosti domaćih proizvoda;
 • potpora novim standardima proizvodnje i kvaliteta proizvoda;
 • pripremanje poslova za uređenje odnosa sa inostranim organizacijama i drugim državama;
 • priprema regulative za uključivanje privredne produkcije u EU,WTO i dr.;
 • praćenje snabdjevenosti industrije osnovnim sirovinama i repromaterijalima uz predlaganje odgovarajućih mjera za poboljšanje uvjeta snabdjevenosti, štednje i ekonomičnosti poslovanja;
 • praćenje/ monitoring Akcionih planova za realizaciju strateških projekta vezanih za razvoj industrijske politike u Federaciji;
 • praćenje realizacije Programa utroška sredstava trajnog revolving fonda za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita iz sredstava Ministarstva;
 • istraživanje, kreiranje, predlaganje i praćenje mjera i metoda poticaja razvoja privrede uz prijedloge mjera za rješavanje uočenih problema;
 • poticanje razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i načina organizovanja privrede;
 • saradnja u radu radnih grupa na kreiranju konkretnih mjera i linija potpore razvoja privrede, inovatorstva, usluga, kapitala i rada;
 • uspostavljanje i koordiniranje saradnje sa razvojnim agencijama;
 • prezentiranje mogućnosti ulaganja potencijalnim ulagačima, upravljanje domaćim i stranim sredstvima namjenjenih realizaciji projekata;
 • koordiniranje u identificiranju, formulisanju i utvrđivanju prioritetnih programa i projekata u okviru resora, na osnovu zadane metodologije;
 • praćenje privatizacije državnog kapitala, tehnološku, organizacionu i drugu transformaciju;
 • učestvovanje u poslovima za osiguranje saradnje Ministarstva sa odgovarajućim organima uprave kantona, odnosno gradskim i općinskim službama za upravu;
 • učestvuje u izradi prijedloga Budžeta Ministarstva, obavljanje i drugih poslova iz nadležnosti Sektora

Pomoćnik ministra: Marinko Bošnjak
E-mail: marinko{.}bosnjak{@}fmeri{.}gov{.}ba
Telefon: +387 36 513 830

Adresa:
Alekse Šantića b.b.
88104 Mostar
Bosna i Hercegovina

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina