Skip to the content

Sektor industrije

Vlada Federacije BiH donijela je danas dvije odluke o izboru ukupno 51 privatnog preduzeća, korisnika sredstava u ukupnom iznosu od 469.000 KM utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije iz Tekućih transfera i drugih tekućih rashoda - subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji pri kupovini električnih automobila.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić izjavio je danas, nakon sastanka održanog u sjedištu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u Sarajevu o situaciji u ArcelorMittalu Zenica, da je vlasnicima i Upravi ArcelorMittala jasno rečeno da treba da se odreknu dijela svoje dobiti u korist radnika koji im tu dobit donose.

Vlada Federacije BiH donijela je danas na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije dvije odluke o izboru korisnika sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu iz Tekućih transfera i drugih tekućih rashoda za uvezivanje radnog staža za ukupno 76 radnika IP Krivaja d.o.o. Zavidovići u stečaju, PS Vitezit d.o.o. Vitez u stečaju, Željezare Zenica d.o.o. Zenica u stečaju, zatim Aluminija d.d. Mostar i Krivaje Mobel d.o.o. Zavidovići u stečaju u ukupnom iznosu 1.041.405,62 KM.

U saopćenju navode da je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije održalo sastanke sa predstavnicima sindikalnih organizacija metalskog sektora među kojima je i ArcelorMittal, kao i sa Upravom ove kompanije. Svaki put Ministarstvo je dalo punu podršku radničkim pravima, te zauzelo izričit stav da Sindikat i poslodavac, u ovom slučaju ArcelorMittal Zenica, trebaju doći do kompromisnog rješenja radi razrješenja situacije, odnosno spasa kompanije.

Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije danas je donijela Odluku o izboru korisnika budžetskih sredstava u svrhu poticaja pri kupovini električnih automobila.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je sastanak sa bivšim radnicima Hidrogradnje, stečajnim upravnikom ovog Društva Zijadom Fazlagićem i direktorom Porezne uprave Federacije BiH Šerifom Isovićem.

Obavještavaju se potencijalni podnosioci zahtjeva na Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Tekući transferi pojedincima - poticaj pri kupovini električnih automobila" („Službene novine Federacije BiH“ broj 50/23) da je utvrđena Lista potencijalnih korisnika (formalno ispravnih zahtjeva), na dan 29.09.2023. godine.

Konstatuje se da su finansijska sredstva po ovom Programu utrošena, te da Javni poziv više nije otvoren.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina