Skip to the content

Vijesti

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić susreo se danas u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu s rezidentnom predstavnicom UNDP-a u našoj zemlji Stelianom Nederom s kojom je razgovarao o prioritetima i strateškim opredjeljenima resornog ministarstva, kao i budućoj saradnji sa ovom razvojnom agencijom.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić boravio je jučer, 18.05.2023. godine u posjeti RU ''KREKA'' d.o.o. Tuzla i RMU ''ĐURĐEVIK'' d.o.o. Đurđevik.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić susreo se danas u sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu sa specijalnim izaslanikom britanskog premijera za trgovinu i članom britanskog parlamenta Martinom Vickersom. Na sastanku, kojem je prisustvovao i britanski ambasador Julian Reilly, razgovarano je o predstojećoj energetskoj tranziciji u našoj zemlji, te pomoći i podršci Velike Britanije u tom procesu.

Tekst Obavještenja za javnost u .PDF formatu

U Kabinetu federalnog ministra energije, rudarstva i industrije u Sarajevu izvršena je i zvanična primopredaja dužnosti između dosadašnjeg ministra Nermina Džindića i novoimenovanog ministra Vedrana Lakića.

Tekst Obavještenja za javnost u .PDF formatu možete preuzeti OVDJE

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije je Rješenjem broj: 07-02-1-2106/22 od 22. 12. 2022. godine imenovao Radnu grupu za izradu Prijedloga teksta Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja obavljaju kontrolu ispravnosti, servisiranje i održavanje aparata, kao i sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za lica koja lično (neposredno) obavljaju poslove ispitivanja, servisiranja i održavanja aparata za gašenje početnih požara.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić i predstavnici reprezentativnih sindikata danas su, u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu, potpisali Sporazum o nastavku primjene Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina