Skip to the content

Federalna direkcija za namjensku industriju

Nadležnost Federalne direkcije za namjensku industriju


Federalna direkcija za namjensku industriju ( u daljem tekstu: Direkcija):

 • vrši stručne i druge poslove i s njima povezane upravne poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: planiranje, koordiniranje, istraživanje i razvoj, proizvodnju, remont, promet, ispitivanje, verifikaciju, kontrolu kvaliteta, standardizaciju i meterologiju naoružanja i vojne opreme;
 • praćenje stanja iz oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme (NVO);
 • učestvuje u pripremi zakona, drugih propisa i općih akata u ovoj oblasti;
 • učestvovanje u upravljanju preduzećima za proizvodnju NVO na teritoriju Federacije, neovisno o krajnjem korisniku;
 • učestvovanje u planiranju, ugovaranju, koordinaciji i kontroli u oblasti razvoja NVO, planiranje, odobravanje odnosno vršenje poslova u vezi s prometom i transportom sredstava NVO i poluproizvodima i sirovinama za proizvodnju NVO i u saradnji s ostalim nadležnim ministarstvima izdaje potrebnu prateću dokumentaciju;
 • organizuje i nadziranje sistema za osiguranje kvaliteta proizvođača sredstava NVO;
 • definisanje politike i propisa vezanih za procedure i nadležnosti u poslovima u funkciji specifičnih potreba namjenske industrije Federacije;
 • vršenje nadzora i uspostavljanje sistema sigurnosti i zaštite i razvoja proizvodnje, prometa i remonta NVO;
 • organizovanje i realizovanje naučno-tehničke saradnje s drugim zemljama u poslovima vezanim za promet, razvoj, kontrolu kvalitete, standardizaciju i proizvodnju sredstava NVO.
1. Sektor za proizvodnju, remont i kontrolu kvaliteta Proizvoda

U Sektoru za proizvodnju, remont i kontrolu kvaliteta proizvoda vrše se slijedeći poslovi, i to:

 • Izrada dugoročnih i kratkoročnih planova, proizvodnje i remonta NVO i tržišnih proizvoda, planiranje i realizacija sistema stalnog nadzora u oblasti proizvodnje, remonta, razvoja i kontrole kvaliteta proizvoda u NVO i civilnoj proizvodnji u privrednim društvima namjenske industrije;
 • predlaganje i provedba podzakonskih akata proizašlih iz državnih i entitetskih propisa koji regulišu oblast proizvodnje, naoružanja i vojne opreme;
 • koordinira se razvoj i proizvodnja složenih sistema NVO namijenjenih domaćem i ino-tržištu; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Sektora.
2. Sektor za pravne i ekonomske poslove

U Sektoru za pravne i ekonomske poslove vrše se sljedeći poslovi, i to:

 • izrada dugoročnih i kratkoročnih finansijskih planova namjenske industrije;
 • planira i prati realizaciju budžetskih sredstava Direkcije;
 • izrada analiza, informacija, izvještaja te kvartalnih i godišnjih planova poslovanja namjenske industrije;
 • izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa i općih akata iz oblasti namjenske industrije;
 • učestvuje u izradi prijedloga Budžeta Ministarstva;
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti Sektora.
3. Sektor za promet, marketing i sigurnost

U Sektoru za promet marketing i sigurnost vrše se sljedeći poslovi, i to:

 • izrada dugoročnih i kratkoročnih planova marketinga namjenske industrije;
 • planiranje i realizacija stalnog nadzora nad izvozom i uvozom NVO;
 • koordinira transfer tehnologija na ino tržište; ostvarivanje saradnje sa organima Federacije i Bosne i Hercegovine zaduženim za uvoz i izvoz;
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti Sektora

Direktor: Zlatan Bilanović
E-mail: zlatan{.}bilanovic{@}fmeri{.}gov{.}ba
Telefon: +387 33 557 826

Adresa:
Alipašina 14
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina