Skip to the content

Pravilnik o izdavanju energetske dozvole

Na osnovu člana 42. stav (7) Zakona o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/23), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donio je Pravilnik o izdavanju energetske dozvole koji je obavljen u Službenim novinama Federacije BiH broj 51/24 dana 05.07.2024. godine koji je stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" a čime se Uredba o postupku, kriterijima formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih postrojenja ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/14) stavlja van snage.

Pravilnik - Prilog 1 (.pdf) - Prilog 1 (.docx)

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina