Skip to the content

Javni poziv za konsultacije zainteresovanoj javnosti povodom izrade Prijedloga Pravilnika o energijskom auditu velikih potrošača

Molimo da zainteresovana javnost dostavi komentare, prijedloge i sugestije na tekst Prijedloga Pravilnika o energijskom auditu velikih potrošača u roku od 15 dana od dana objavljivanja na službenoj web stranici ministarstva, na mail: sektor.energije@fmeri.gov.ba, sa naznakom Komentari na Prijedlog Pravilnika o energijskom auditu velikih potrošača.

Pravilnik

Prilog 1 - Prilog 2 - Prilog 3 - Prilog 4 - Prilog 5 - Prilog6 - Prilog 7 - Prilog 8 - Prilog 9 - Prilog 10 - Prilog 11

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina