Skip to the content

Javne nabavke

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka usluga web-hosting paketa

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem "In Site" Stolac, sa sjedištem na adresi Aladinići b.b., 88367 Stolac, o nabavci usluga web-hosting paketa za period 01.11.2021. godine do 31.10.2022. godine, Oznaka i naziv iz JRJN: 72415000-2 Usluge upravljanja web-portalom na računaru domaćinu.

Datum objave: 26. oktobar 2021. godine

: 987KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka čistih metala u obliku trake i žice

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem EMEDING d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Azize Šaćirbegović b.b. PO-6, o nabavci čistih metala u obliku trake i žice, Oznaka i naziv iz JRJN: 24950000-8 Posebni hemijski proizvodi.

Datum objave: 25. oktobar 2021. godine

: 1036KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka usluga periodičnog pregleda aparata za gašenje početnog požara S-9

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem D.o.o. "Granulo-RE" Sarajevo, Promet, inženjering i servis protivpožarnih uređaja, sa sjedištem na adresi Bojnička 47, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga periodičnog pregleda aparata za gašenje početnog požara S-9 (stalni pritisak) - Pastor, Oznaka i naziv iz JRJN: 35111320-4 Prenosivi aparati za gašenje, u količini od 7 komada.

Datum objave: 19. oktobar 2021. godine

: 711KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka zimskih auto guma

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem A.O. Leko d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Dubrovačka b.b., 88000 Mostar, o nabavci zimskih auto-guma za službena motorna vozila, Oznaka i naziv iz JRJN: 34351100-3 - gume za automobile, za sedam (7) službenih motornih vozila

Datum objave: 18. oktobar 2021. godine

: 1088KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka usluga servisa računarske opreme

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem Net d.o.o informatički inženjering, sa sjedištem na adresi Vukovarska br. 24, 88000 Mostar, o nabavci usluga servisiranja računarske opreme, Oznaka i naziv iz JRJN: 50312000-5 - održavanje i popravak računarske opreme

Datum objave: 16. septembar 2021. godine

: 725KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka usluga servisa telefonskih instalacija

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem Digital Line d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Marka Marulića do br. 2, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga servisa telefonskih instalacija - Oznaka i naziv iz JRJN: 50330000-7 - usluge održavanja telekomunikacijske opreme

Datum objave: 07. septembar 2021. godine

: 943KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka tonera i kertridža

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem Defter d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Gatačka 20, 71000 Sarajevo, o nabavci tonera i kertridža, Oznaka i naziv iz JRJN: 30125110-5 - Toner za laserske printere/faksimil uređaje

Datum objave: 13. juli 2021. godine

: 910KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka itisona

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem ELPI-COMERC d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Džemala Bijedića 138, 71000 Sarajevo, o nabavci itisona - Oznaka i naziv iz JRJN: 39531400-7 - tepisi

Datum objave: 14. juni 2021. godine

: 931KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka trakastih zavjesa

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem Delux d.o.o. - Podružnica Sarajevo, sa sjedištem na adresi Ejuba Ademovića 11, 71000 Sarajevo, o nabavci trakastih zavjesa - Oznaka i naziv iz JRJN: 39515100-6 - zavjese

Datum objave: 14. juni 2021. godine

: 703KB

Odluka o direktnom sporazumu - kalibracija i certificiranje mjerne opreme

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem Sartorius Libra Elektronik d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Olimpijska br. 30, Sarajevo, BiH, o nabavci usluga kalibracije i certificiranja postojeće mjerne opreme za masu i pretpakirane proizvode - Oznaka i naziv iz JRJN: 50433000-9 - Usluge umjeravanja.

Datum objave: 14. juni 2021. godine

: 1173KB

Odluka o direktnom sporazumu - servis fotokopirnih uredjaja

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem C-servis d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Antuna Hangija br. 31, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga servisiranja fotokopirnih uređaja - Oznaka i naziv iz JRJN: 50312000-5 održavanje i popravak računarske opreme.

Datum objave: 18. maj 2021. godine

: 929KB

Odluka o direktnom sporazumu - toneri i kertridži

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem C-servis d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Antuna Hangija br. 31, 71000 Sarajevo, o nabavci tonera i kertridža - Oznaka i naziv iz JRJN: 30125110-5 toner za laserske printere/faksimil uređaje.

Datum objave: 23. april 2021. godine

: 911KB

Odluka o direktnom sporazumu - Auto Nuić d.o.o Mostar

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem Auto Nuić d.o.o. Bišće polje b.b., 88000 Mostar, kojeg zastupa direktor Zdenko Milić, o nabavci usluga servisiranja i održavanja službenog motornog vozila marke Toyota Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije - oznaka i naziv iz JRJN - 50112200-5 - usluge održavanja vozilaza potrebe Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Datum objave: 13. april 2021. godine

: 142KB

Odluka o direktnom sporazumu - pranje vozila u Tuzli

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem Autopraonicom i vulkanizerskom obrtničkom radnjom "Benny" Tušanj, sa sjedištem na adresi Pašage Mandžića 2, 75000 Tuzla, koju zastupa direktor Ervin Alagić, o nabavci usluga pranja službenog motornog vozila u Tuzli - oznaka i naziv iz JRJN: 50112300-6 Pranje automobila i slične usluge

Datum objave: 13. april 2021. godine

: 144KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka ljetnih auto-guma

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem A.O. Leko d.o.o. Mostar, IDB 4227779040002, sa sjedištem na adresi Dubrovačka b.b., 88000 Mostar, o nabavci ljetnih auto-guma za službena motorna vozila - Oznaka i naziv iz JRJN: 34351100-3 - Gume za automobile za 7 (sedam) službenih motornih vozila.

Datum objave: 05. april 2021. godine

: 1163KB

Odluka o direktnom sporazumu - pranje vozila u Mostaru

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem Hercegovina-auto Export-import d.d. Mostar, sa sjedištem na adresi Bišće polje b.b., 88000 Mostar, koju zastupa direktor Mirzad Kadušić, o nabavci usluga pranja službenih motornih vozila u Mostaru - Oznaka i naziv iz JRJN: 50112300-6 Pranje automobila i slične usluge.

Datum objave: 01. april 2021. godine

: 755KB

Odluka o direktnom sporazumu - pranje vozila u Sarajevu

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem SOR autopraonica "Blist" Sarajevo, sa sjedištem na adresi Jukićeva br. 94, 71000 Sarajevo, koju zastupa Selvić Fejzo, o nabavci usluga pranja službenih motornih vozila u Sarajevu - Oznaka i naziv iz JRJN: 50112300-6 Pranje automobila i slične usluge.

Datum objave: 30. mart 2021. godine

: 1027KB
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina