Skip to the content

Javne nabavke

Odluka o direktnom sporazumu - servis fotokopirnih uredjaja

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem C-servis d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Antuna Hangija br. 31, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga servisiranja fotokopirnih uređaja - Oznaka i naziv iz JRJN: 50312000-5 održavanje i popravak računarske opreme

Datum objave: 18. maj 2021. godine

: 929KB

Odluka o direktnom sporazumu - toneri i kertridži

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem C-servis d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Antuna Hangija br. 31, 71000 Sarajevo, o nabavci tonera i kertridža - Oznaka i naziv iz JRJN: 30125110-5 toner za laserske printere/faksimil uređaje.

Datum objave: 23. april 2021. godine

: 911KB

Odluka o direktnom sporazumu - Auto Nuić d.o.o Mostar

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem Auto Nuić d.o.o. Bišće polje b.b., 88000 Mostar, kojeg zastupa direktor Zdenko Milić, o nabavci usluga servisiranja i održavanja službenog motornog vozila marke Toyota Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije - oznaka i naziv iz JRJN - 50112200-5 - usluge održavanja vozilaza potrebe Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Datum objave: 13. april 2021. godine

: 142KB

Odluka o direktnom sporazumu - pranje vozila u Tuzli

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem Autopraonicom i vulkanizerskom obrtničkom radnjom "Benny" Tušanj, sa sjedištem na adresi Pašage Mandžića 2, 75000 Tuzla, koju zastupa direktor Ervin Alagić, o nabavci usluga pranja službenog motornog vozila u Tuzli - oznaka i naziv iz JRJN: 50112300-6 Pranje automobila i slične usluge

Datum objave: 13. april 2021. godine

: 144KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka ljetnih auto-guma

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem A.O. Leko d.o.o. Mostar, IDB 4227779040002, sa sjedištem na adresi Dubrovačka b.b., 88000 Mostar, o nabavci ljetnih auto-guma za službena motorna vozila - Oznaka i naziv iz JRJN: 34351100-3 - Gume za automobile za 7 (sedam) službenih motornih vozila.

Datum objave: 05. april 2021. godine

: 1163KB

Odluka o direktnom sporazumu - pranje vozila u Mostaru

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem Hercegovina-auto Export-import d.d. Mostar, sa sjedištem na adresi Bišće polje b.b., 88000 Mostar, koju zastupa direktor Mirzad Kadušić, o nabavci usluga pranja službenih motornih vozila u Mostaru - Oznaka i naziv iz JRJN: 50112300-6 Pranje automobila i slične usluge.

Datum objave: 01. april 2021. godine

: 755KB

Odluka o direktnom sporazumu - pranje vozila u Sarajevu

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem SOR autopraonica "Blist" Sarajevo, sa sjedištem na adresi Jukićeva br. 94, 71000 Sarajevo, koju zastupa Selvić Fejzo, o nabavci usluga pranja službenih motornih vozila u Sarajevu - Oznaka i naziv iz JRJN: 50112300-6 Pranje automobila i slične usluge.

Datum objave: 30. mart 2021. godine

: 1027KB
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina