Skip to the content

Javne nabavke

Odluka o direktnom sporazumu - servis telefonske centrale

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem Digital line d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Marka Marulića do br. 2, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga servisa telefonske centrale - Oznaka i naziv iz JRJN: 50330000-7 - usluge održavanja telekomunikacijske opreme.

Datum objave: 10. septembar 2019. godine

: 918KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka usluga periodičnog pregleda aparata za gašenje početnog požara

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem D.o.o. "Granulo-RE" Sarajevo, Promet, inženjering i servis protivpožarnih uređaja, sa sjedištem na adresi Bojnička 47, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga periodičnog pregleda aparata za gašenje početnog požara S-9 (stalni pritisak) - Pastor - Oznaka i naziv iz JRJN: 35111320-4 Prenosivi aparati za gašenje, u količini od 7 komada

Datum objave: 09. juli 2019. godine

: 926KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka napitaka

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem "AMKO KOMERC" d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Branilaca Sarajeva 20/X, 71000 Sarajevo, o nabavci napitaka - Oznaka i naziv iz JRJN: 15980000-1 Bezalkoholna pića

Datum objave: 09. juli 2019. godine

: 895KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka precizne vage

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem Sartorius Libra Elektornik d.o.o., sa sjedištem na adresi Olimpijska 30, 71000 Sarajevo, o nabavci precizne vage - oznaka i naziv iz JRJN - 38000000-5 - Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala).

Datum objave: 28. maj 2019. godine

: 1200KB

Odluka o direktnom sporazumu - održavanje i popravak računarske opreme

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem "C-Servis" d.o.o., sa sjedištem na adresi Antuna Hangija br. 31, 71000 Sarajevo o nabavci usluga servisiranja fotokopirnih uređaja - Oznaka i naziv iz JRJN: 50312000-5 - održavanje i popravak računarske opreme

Datum objave: 30. april 2019. godine

: 1274KB

Odluka o direktnom sporazumu - AO Leko Mostar - nabavka ljetnih auto guma

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem A.O. Leko d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Dubrovačka b.b., 88000 Mostar, o nabavci ljetnih auto guma za službena motorna vozila - Oznaka i naziv iz JRJN: 34351100-3 - Gume za automobile - 2 (dva) službena motorna vozila

Datum objave: 19. april 2019. godine

: 1245KB

Odluka o direktnom sporazumu - pranje službenih motornih vozila u Tuzli

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem autopraonicom i vulkanizerskom obrtničkom radnjom "Benny", Tušanj, sa sjedištem na adresi Pašage Mandžića 2, 75000 Tuzla, o nabavci usluga pranja službenog motornog vozila u Tuzli - oznaka i naziv iz JRJN - 50112300 - 6 - Pranje automobila i slične usluge

Datum objave: 12. april 2019. godine

: 1328KB

Odluka o direktnom sporazumu - pranje službenih motornih vozila u Mostaru

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem Hercegovina-auto Export-import d.d. Mostar, sa sjedištem na adresi Bišće polje bb, 88000 Mostar, o nabavci usluga pranja službenih motornih voztla u Mostaru - oznaka i naziv iz JRJN - 50112300 -6 Pranje automobila i slične usluge

Datum objave: 02. april 2019. godine

: 1290KB

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva za službena motorna vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke goriva za službena motorna vozila - Oznaka i naziv iz JRJN: 09134220-5 - Dizel gorivo (EN 590)

Datum objave: 22. mart 2019. godine

: 795KB

Odluka o direktnom sporazumu - SOR Blist Sarajevo - pranje sluzbenih motornih vozila

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem SOR autopraonica "Blist" Sarajevo, sa sjedištem na adresi Jukićeva br. 94, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga pranja službenih motornih vozila u Sarajevu - oznaka i naziv iz JRJN - 50112300 - 6 - Pranje automobila i slične usluge

Datum objave: 22. mart 2019. godine

: 1221KB
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Federacije u oblastima energije, rudarstva, geoloških istraživanja i industrije.