Skip to the content

2022

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka zimskih auto-guma

Odluka o direktnom sporazumu s dobavljačem AO Leko d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Dubrovačka b.b., 88000 Mostar, o nabavci zimskih auto-guma za službena motorna vozila, Oznaka i naziv iz JRJN: 34351100-3 Gume za automobile, za službena motorna vozila.

Datum objave: 28. septembar 2022. godine

: 135KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka usluga periodičnog pregleda aparata za gašenje početnog požara S-9

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem D.o.o. "Granulo-RE" Sarajevo, Promet, inženjering i servis protivpožarnih uređaja, sa sjedištem na adresi Bojnička 47, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga periodičnog pregleda aparata za gašenje početnog požara S-9 (stalni pritisak) - Pastor, Oznaka i naziv iz JRJN: 35111320-4 Prenosivi aparati za gašenje, u količini od 7 komada.

Datum objave: 07. septembar 2022. godine

: 122KB

Odluka o direktnom sporazumu - servisiranje telefonskih instalacija

Odluka o direktnom sporazumu s dobavljačem Digital Line d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Marka Marulića do br. 2, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga servisiranja telefonskih instalacija, Oznaka i naziv iz JRJN: 50330000-7 Usluge održavanja telekomunikacijske opreme.

Datum objave: 20. juni 2022. godine

: 123KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka usluga AO i kasko osiguranja službenih motornih vozila

Odluka o direktnom sporazumu s dobavljačem "Euroherc osiguranje" d.d. Sarajevo - Podružnica Mostar, sa sjedištem na adresi Vukovarska 1, 88000 Mostar, o nabavci usluga auto osiguranja i kasko osiguranja sa uključenim osiguranjem od rizika krađe - bez učešća, službenog motornog vozila, Oznaka i naziv iz JRJN: 66000000-0 Finansijske i osiguravajuće usluge za vozilo.

Datum objave: 25. maj 2022. godine

: 127KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka HP tonera

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem Defter d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Gatačka br. 20, 71000 Sarajevo, o nabavci HP tonera i kertridžs, Oznaka i naziv iz JRJN: 30125110-5 Toner za laserske printere/faksimil uređaje.

Datum objave: 23. maj 2022. godine

: 106KB

Odluka o direktnom sporazumu - servisiranje fotokopirnih uredjaja

Odluka o direktnom sporazumu s dobavljačem C-Servis d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Antuna Hangija br. 31, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga servisiranja fotokopirnih uređaja, Oznaka i naziv iz JRJN: 50312000-5 Održavanje i popravak računarske opreme.

Datum objave: 20. maj 2022. godine

: 112KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka Canon tonera

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem C-Servis d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Antuna Hangija br. 31, 71000 Sarajevo, o nabavci tonera i kertridža, Oznaka i naziv iz JRJN: 31025110-5 Toner za laserske printere/faksimil uređaje.

Datum objave: 18. maj 2022. godine

: 120KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka ljetnih auto-guma

Odluka o direktnom sporazumu s dobavljačem AO Leko d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Dubrovačka b.b., 88000 Mostar, o nabavci ljetnih auto-guma za službena motorna vozila, Oznaka i naziv iz JRJN: 34351100-3 Gume za automobile, za dva (2) službena motorna vozila.

Datum objave: 10. maj 2022. godine

: 165KB

Odluka o direktnom sporazumu - servisiranje službenog motornog vozila marke Toyota

Odluka o direktnom sporazumu s dobavljačem Auto Nuić d.o.o., sa sjedištem na adresi Bišće polje b.b., 88000 Mostar, o nabavci usluga servisiranja i održavanja službenog motornog vozila marke Toyota Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Oznaka i naziv iz JRJN: 50112200-5 Usluge održavanja vozila za potrebe Federalnog minisatrstva energije, rudarstva i industrije.

Datum objave: 04. maj 2022. godine

: 117KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka usluga pranja vozila u Mostaru

Odluka o direktnom sporazumu s dobavljačem Hercegovina-Auto Export-import d.d. Mostar, sa sjedištem na adresi Bišće polje b.b., 88000 Mostar, o nabavci usluga pranja službenih motornih vozila u Mostaru, Oznaka i naziv iz JRJN: 50112300-6 Pranje vozila i slične usluge

Datum objave: 21. april 2022. godine

: 125KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka usluga pranja vozila u Sarajevu

Odluka o direktnom sporazumu s dobavljačem SOR Autopraonica "Blist" Sarajevo, sa sjedištem na adresi Jukićeva 94, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga pranja službenih motornih vozila u Sarajevu, Oznaka i naziv iz JRJN: 50112300-6 Pranje vozila i slične usluge.

Datum objave: 20. april 2022. godine

: 136KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka usluga pranja vozila u Tuzli

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem Autopraonica i vulkanizerska obrtnička radnja "Benny", sa sjedištem na adresi Mije Keroševića Guje br. 2, 75000 Tuzla, o nabavci usluga pranja službenog motornog vozila u Tuzli, Oznaka i naziv iz JRJN: 50112300-6 Pranje vozila i slične usluge

Datum objave: 20. april 2022. godine

: 140KB
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina