Skip to the content

2019

Odluka o direktnom sporazumu - doo Granulo-RE Sarajevo

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem D.o.o. "Granulo-RE" Sarajevo, promet, inženjering i servis protivpožarnih uređaja, sa sjedištem na adresi Bojnička 47, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga periodičnog pregleda aparata za gašenje početnog požara S-9 (stalni pritisak) - Pastor - oznaka i naziv iz JRJN: 35111320-4 - prenosivi aparati za gašenje, u količini od 7 komada

Datum objave: 18. decembar 2019. godine

: 938KB

Odluka o direktnom sporazumu - Securitas doo Sarajevo

Odluka o direktnom sporazumu sa dobavljačem Agencija za zaštitu ljudi i imovine "Securitas" d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Ul. Bačići 3, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga obezbjeđenja poslovnog prostora na adresi Alipašina br. 14, 71000 Sarajevo - Oznaka i naziv iz JRJN: 29711000-1 - usluge nadzora alarmnih uređaja, za period od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine

Datum objave: 18. decembar 2019. godine

: 1014KB

Odluka o direktnom sporazumu - Gauss doo Tuzla

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem Gauss d.o.o Tuzla, sa sjedištem na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, Stupine B2, 75000 Tuzla, o nabavci usluga održavanja GIS software-a Maplnfo Professional - oznaka i naziv iz JRJN : 72267000-4 - usluge održavanja i popravaka programske podrške.

Datum objave: 18.decembar 2019. godine

: 1142KB

Odluka o direktnom sporazumu - Stahl doo Bugojno

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem STAHL d.o.o. Bugojno, sa sjedištem na adresi Armije BiH 171, 70230 Bugojno, o nabavci metalnih žigova koji su u upotrebi koo verificiranja mjerila za 2020. godinu - Oznaka i naziv iz JRJN: 30192151-4 žigovi, za potrebe Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije - Federalnog Zavoda za mjeriteljstvo.

Datum objave: 13. decembar 2019. godine

: 965KB

Odluka o direktnom sporazumu - Automatic servis doo Visoko

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem Automatic servis d.o.o., sa sjedištem na adresi lndustrijska zona Ozrakovići b.b., 71300 Visoko, o nabavci usluga servisiranja i održavanja kafe aparata Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije - Oznaka i naziv iz JRJN: 50532000-3 - Usluge popravaka i održavanja električnih strojeva, aparata i pripadajuće opreme.

Datum objave: 12. decembar 2019. godine

: 1022KB

Odluka o direktnom sporazumu - Glock sigurnost doo Sarajevo

Odluka o direktnom sporazumu sa dobavljačem Agencija za zaštitu ljudi i imovine "Glock-sigurnost" d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Muhameda ef. Pandže br. 199, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga protivpožarne i protivprovalne zaštite i profesionalnog video nadzora s intervencijom u prostorijama Zavoda za mjeriteljstvo u Sarajevu - Oznaka i naziv iz JRJN: 79711000-1 - Usluge nadzora alarmnih uređaja, uključujući redovan godišnji servis i atest protivprovalne i protivpožarne opreme za zaštitu prostorija, za razdoblje od 01.12.2019. godine do 01.12.2020. godine.

Datum objave: 05. decembar 2019. godine

: 1124KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka usluga web hosting paketa

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem "ln Site" Stolac, sa sjedištem na adresi Aladinići b.b. 88367 Stolac o nabavci usluga Web-hosting paketa za period od 01.11.2019. godine do 31.10.2020. godine - Oznaka i naziv iz JRJN: 72415000-2 - Usluge upravljanja web-portalom na računaru domaćinu

Datum objave: 05. novembar 2019. godine

: 1005KB

Odluka o direktnom sporazumu - AO Leko Mostar - nabavka zimskih auto guma

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem A.O. Leko d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Dubrovačka b.b., 88000 Mostar, o nabavci zimskih auto guma za službena motorna vozila (3 službena motorna vozila) - Oznaka i naziv iz JRJN: 34351100-3 - Gume za automobile 

Datum objave: 29. oktobar 2019. godine

: 1299KB

Odluka o direktnom sporazumu - Blue River Sarajevo - nabavka žigova u obliku naljepnica

Odluka o o direktnom sporazumu sa ponuđačem Blue River d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Franca Lehara 11, 71000 Sarajevo, o nabavci žigova u obliku naljepnica - oznaka i naziv iz JRJN - 30192151-4 - Žigovi

Datum objave: 17. oktobar 2019. godine

: 921KB

Odluka o direktnom sporazumu - servis telefonskih instalacija

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem Digital line d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Marka Marulića do br. 2, 71000 Sarajevo, 
o nabavci usluga servisa telefonskih instalacija - Oznaka i naziv iz JRJN: 50330000-7 - usluge održavanja telekomunikacijske opreme.

Datum objave: 27. septembar 2019. godine

: 786KB

Odluka o direktnom sporazumu - servis telefonske centrale

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem Digital line d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Marka Marulića do br. 2, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga servisa telefonske centrale - Oznaka i naziv iz JRJN: 50330000-7 - usluge održavanja telekomunikacijske opreme.

Datum objave: 10. septembar 2019. godine

: 918KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka usluga periodičnog pregleda aparata za gašenje početnog požara

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem D.o.o. "Granulo-RE" Sarajevo, Promet, inženjering i servis protivpožarnih uređaja, sa sjedištem na adresi Bojnička 47, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga periodičnog pregleda aparata za gašenje početnog požara S-9 (stalni pritisak) - Pastor - Oznaka i naziv iz JRJN: 35111320-4 Prenosivi aparati za gašenje, u količini od 7 komada

Datum objave: 09. juli 2019. godine

: 926KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka napitaka

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem "AMKO KOMERC" d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Branilaca Sarajeva 20/X, 71000 Sarajevo, o nabavci napitaka - Oznaka i naziv iz JRJN: 15980000-1 Bezalkoholna pića

Datum objave: 09. juli 2019. godine

: 895KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka precizne vage

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem Sartorius Libra Elektornik d.o.o., sa sjedištem na adresi Olimpijska 30, 71000 Sarajevo, o nabavci precizne vage - oznaka i naziv iz JRJN - 38000000-5 - Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala).

Datum objave: 28. maj 2019. godine

: 1200KB

Odluka o direktnom sporazumu - održavanje i popravak računarske opreme

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem "C-Servis" d.o.o., sa sjedištem na adresi Antuna Hangija br. 31, 71000 Sarajevo o nabavci usluga servisiranja fotokopirnih uređaja - Oznaka i naziv iz JRJN: 50312000-5 - održavanje i popravak računarske opreme

Datum objave: 30. april 2019. godine

: 1274KB

Odluka o direktnom sporazumu - AO Leko Mostar - nabavka ljetnih auto guma

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem A.O. Leko d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Dubrovačka b.b., 88000 Mostar, o nabavci ljetnih auto guma za službena motorna vozila - Oznaka i naziv iz JRJN: 34351100-3 - Gume za automobile - 2 (dva) službena motorna vozila

Datum objave: 19. april 2019. godine

: 1245KB

Odluka o direktnom sporazumu - pranje službenih motornih vozila u Tuzli

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem autopraonicom i vulkanizerskom obrtničkom radnjom "Benny", Tušanj, sa sjedištem na adresi Pašage Mandžića 2, 75000 Tuzla, o nabavci usluga pranja službenog motornog vozila u Tuzli - oznaka i naziv iz JRJN - 50112300 - 6 - Pranje automobila i slične usluge

Datum objave: 12. april 2019. godine

: 1328KB

Odluka o direktnom sporazumu - pranje službenih motornih vozila u Mostaru

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem Hercegovina-auto Export-import d.d. Mostar, sa sjedištem na adresi Bišće polje bb, 88000 Mostar, o nabavci usluga pranja službenih motornih voztla u Mostaru - oznaka i naziv iz JRJN - 50112300 -6 Pranje automobila i slične usluge

Datum objave: 02. april 2019. godine

: 1290KB

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva za službena motorna vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke goriva za službena motorna vozila - Oznaka i naziv iz JRJN: 09134220-5 - Dizel gorivo (EN 590)

Datum objave: 22. mart 2019. godine

: 795KB

Odluka o direktnom sporazumu - SOR Blist Sarajevo - pranje sluzbenih motornih vozila

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem SOR autopraonica "Blist" Sarajevo, sa sjedištem na adresi Jukićeva br. 94, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga pranja službenih motornih vozila u Sarajevu - oznaka i naziv iz JRJN - 50112300 - 6 - Pranje automobila i slične usluge

Datum objave: 22. mart 2019. godine

: 1221KB
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina