Skip to the content

2018

Obrazac praćenja realizacije Ugovora - Okvirnog sporazuma FMERI

Obrazac praćenja realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2018. godinu

: 3082KB

Odluka o direktnom sporazumu - MRM Ljubuški

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem "M.R.M." export-import d.o.o. Ljubuški, Podružnica Mostar, sa sjedištem na adresi Bišće polje bb, 88000 Mostar, o nabavci opreme za zvučnu i svjetlosnu signalizaciju na službenom motornom vozilu - Oznaka i naziv iz JRJN: 31610000-5 - Elektricna oprema za strojeve i vozila, za Passat Limousine 4mot

Datum objave: 24. decembar 2018. godine

: 937KB

Odluka o direktnom sporazumu - Granulo-RE Sarajevo - periodični pregled PP aparata

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem D.o.o. "Granulo-RE" Sarajevo, Promet, inženjering i servis protivpožarnih uređaja, sa sjedištem na adresi Bojnička 47, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga periodičnog pregleda aparata za gašenje početnog požara S-9 (stalni
pritisak) - Pastor - Oznaka i naziv iz JRJN: 35111320-4 Prenosivi aparati za gašenje, u kolicini od 7 komada.

Datum objave: 24. decembar 2018. godine

: 920KB

Odluka o direktnom porazumu - odvoz krutog otpada

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem J.P. Komos d.d. Mostar - "u stečaju", sa sjedištem na adresi Opine bb, 88000 Mostar, o nabavci usluga odvoza i zbrinjavanja krutog komunalnog otpada - Oznaka i naziv iz JRJN: 90513200-8 - usluge zbrinjavanja krutog komunalnog otpada.

Datum objave: 24. decembar 2018. godine

: 956KB

Odluka o direktnom sporazumu - NET doo Mostar - nabavka računarske opreme

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem NET d.o.o. informatički inženjering Mostar, sa sjedištem na adresi Vukovarska 24, 88000 Mostar, o nabavci računarske opreme - Oznaka i naziv iz JRJN: 30230000-0 - računarska oprema

Datum objave: 24. decembar 2018. godine

: 915KB

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - konsultantske usluge

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga pravnog lica kao stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u pripremi, provođenju javnog nadmetanja i izradi tenderske dokumentacije za raspisivanje međunarodnog javnog poziva za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine - Oznaka i naziv iz JRJN: 76200000-5 stručne usluge za naftnu industriju

Datum objave: 20. decembar 2018. godine

: 1478KB

Odluka o direktnom sporazumu - Gauss Tuzla - usluge održavanja GIS software-a

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem Gauss d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, Stupine E2, 75000 Tuzla, o nabavci usluga održavanja GIS software-a Maplnfo professional - oznaka i naziv iz JRJN: 72267000-4 - Usluge održavanja i popravaka programske podrške

Datum objave: 19. decembar 2018. godine

: 1080KB

Odluka o direktnom sporazumu - Insite Stolac - usluge servisiranja računarske i mrežne opreme

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem "ln Site" Stolac, sa sjedištem na adresi Aladinići b.b. 88367 Stolac, o nabavci usluga
servisiranja računarske i mrežne opreme - Oznaka i naziv iz JRJN: 50312000-5 - održavanje i popravak računarske opreme

Datum objave: 19. decembar 2018. godine

: 1197KB

Odluka o direktnom sporazumu - Securitas doo Sarajevo - nabavka usluga obezbjeđenja poslovnog prostora

Odluka o direktnom sporazumu sa dobavljačem Agencija za zaštitu ljudi i imovine "Securitas" d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Ul. Bačići 3, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga obezbjeđenja poslovnog prostora na adresi Alipašina br. 14, 71000 Sarajevo - Oznaka i naziv iz JRJN: 79711000-1 - usluge nadzora alarmnih uređaja, za period od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine

Datum objave: 19. decembar 2018. godine

: 986KB

Odluka o direktom sporazumu - Sarajevo osiguranje dd - auto osiguranje i kasko osiguranje motornih vozila

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem "Sarajevo osiguranje" d.d. Sarajevo, Ul. Maršala Tita 29, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga auto osiguranja i kasko osiguranja sa uključenim osiguranjem od rizika krađe - bez učešća službenih motornih vozlla - Oznaka i naziv iz JRJN: 66000000-0 - Finansijske i osiguravajuće usluge

Datum objave: 06. decembar 2018. godine

: 1227KB

Odluka o direktnom sporazumu - Glock sigurnost dd Sarajevo

Odluka o direktnom sporazumu sa dobavljačem Agencija za zaštitu ljudi i imovine "Glock-sigurnost" d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Muhameda ef. Pandže br. 199, 71000 Sarajevo o nabavci usluga protivpožarne i protivprovalne zaštite i profesionalnog video nadzora s intervencijom u prostorijama Zavoda za mjeriteljstvo u Sarajevu - oznaka i naziv iz JRJN: 79711000-1 - usluge nadzora alarmnih uređaja, uključujući redovan godišnji servis i atest protivprovalne i protivpožarne opreme za zaštitu prostorija, za razdoblje od 01.12.2018. godine do 01.12.2019. godine

Datum objave: 03. decembar 2018. godine

: 1100KB

Odluka o direktnom sporazumu - Guma M Mostar

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem GUMA M d.o.o. Mostar sa sjedištem na adresi Bišće polje b.b., 88 000 Mostar, o nabavci zimskih auto guma za službena motorna vozlla - Oznaka i naziv iz JRJN: 34351100-3 - Gume za automobile za 3 (tri) nova službena motorna vozila

Datum objave: 29.11.2018. godine

: 1168KB

Odluka o direktnom sporazumu - Automatic servis Visoko - servis kafe aparata

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem Automatic servis d.o.o. sa sjedištem na adresi Ind. zona Ozrakovići b.b., 71 300 Visoko, o nabavci usluga servisiranja i održavanja kafe aparata Federalnog ministarstva energije, rudarstva iindustrije - Oznaka i naziv iz JRJN: 50532000 - 3 - Usluge popravaka i održavanja električnih strojeva, aparata i pripadajuće opreme.

Datum objave: 27. novembar 2018. godine

: 711KB

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku metalnih žigova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku metalnih žigova koji su u upotrebi kod verificiranja mjerila za 2019. godinu, oznaka i naziv iz JRJN - 30192151-4 - Žigovi

Datum objave: 22. novembar 2018. godine

: 945KB

Odluka o direktnom sporazumu - In Site Stolac - web hosting

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem "ln Site" Stolac, sa sjedištem na adresi Aladinići b.b. 88367 Stolac o nabavci usluga Web-hosting paketa za period od 01.11.2018. godine do 31 .10.2019. godine - Oznaka i naziv iz JRJN: 72415000-2 - Usluge upravljanja web-portalom na računaru domaćinu

Datum objave: 01. novembar 2018. godine

: 983KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka zimskih auto guma - Guma-M Mostar

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem GUMA M d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Bišće polje b.b, 88000 Mostar, o nabavci zimskih auto guma za službena motorna vozila - Oznaka i naziv iz JRJN: 34351100-3 - Gume za automobile za 5 (pet) službenih motornih vozila.

Datum objave: 19. oktobar 2018. godine

: 1313KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka napitaka - Amko Komerc Sarajevo

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem "Amko Komerc" d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Branilaca Sarajeva 20/X, 71000 Sarajevo, o nabavci napitaka - Oznaka i naziv iz JRJN: 15980000-1 - Bezalkoholna pića

Datum objave: 19.oktobar 2018. godine

: 914KB

Odluka o direktnom sporazumu - Blue River Sarajevo - nabavka žigova u obliku naljepnica

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem Blue River d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Franca Lehara 11, 71000 Sarajevo, o nabavci žigova u obliku naljepnica - oznaka i naziv iz JRJN - 30192151-4 - Žigovi

Datum objave: 16. oktobar 2018. godine

: 1151KB

Odluka o direktnom sporazumu - Defter Sarajevo - nabavka tonera i kertridža

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem Defter d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Gatačka 20, 71000 Sarajevo,  o nabavci
tonera i kertridža - Oznaka inaziv iz JRJN: 30125110-5 - Toner za laserske printere/faksimil uređaje.

Datum objave: 16.10.2018. godine

: 901KB

Odluka o poništenju postupka javne nabavke napitaka

Odluka o poništenju postupka nabavke napitaka - oznaka i naziv iz JRJN: 15980000-1 - Bezalkoholna pića

Datum objave: 02. oktobar 2018. godine

: 911KB

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga auto osiguranja i kasko osiguranja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga auto osiguranja i kasko osiguranja sa uključenim osiguranjem od rizika krađe - bez učešća službenih motornih vozila, oznaka i naziv iz JRJN 66000000-0 - Finansijske i osiguravajuće usluge 

Datum objave: 26. septembar 2018. godine

: 1294KB

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sredstava za čišćenje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku sredstava za čišćenje - oznaka i naziv iz JRJN: 39000000-2 - Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje

Objavljeno: 06. septembar 2018. godine

: 1251KB

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka nabavke napitaka - oznaka i naziv iz JRJN: 15980000-1 - Bezalkoholna pića

Datum objave: 28. avgust 2018. godine

: 638KB

Odluka o direktnom sporazumu - Digital Line Sarajevo - nabavka telefonskih aparata

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem Digital Line d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Marka Marulića do br. 2, 71000 Sarajevo, o nabavci digitalnih telefonskih aparata, u količini od 4 komada - oznaka i naziv iz JRJN: 32552100-8 - telefonski aparati

Datum objave: 28. avgust 2018. godine

 

: 945KB

Odluka o direktnom sporazumu - servis napojne jedinice telefonske centrale Panasonic KX-TDA 200

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem Digital Line d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Marka Marulića do br. 2, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga servisa napojne jedinice telefonske centrale Panasonic KX-TDA 200 - Oznaka i naziv iz JRJN: 50330000-7 - usluge održavanja telekomunikacijske opreme

Datum objave: 01. avgust 2018. godine

: 966KB

Odluka o direktnom sporazumu - servis fotokopirnih aparata

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem "C-servis" d.o.o., sa sjedištem na adresi Antuna Hangija br. 31, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga servisiranja fotokopirnih uređaja - Oznaka inaziv iz JRJN: 50312000-5 - održavanje i popravak računarske opreme

Datum objave: 09. juli 2018. godine

: 1175KB

Odluka o direktnom sporazumu - periodični pregled aparata za gašenje početnog požara S-9

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem D.o.o. "Granulo-RE" Sarajevo, Promet, inženjering i servis protivpožarnih uređaja, sa sjedištem na adresi Bojnička 47, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga periodičnog pregleda aparata za gašenje početnog požara S-9 (stalni
pritisak) - Pastor - Oznaka i naziv iz JRJN: 35111320-4 Prenosivi aparati za gašenje, u količini od 7 komada

Datum objave: 02. juli 2018. godine

: 687KB

Odluka o direktnom sporazumu - servis telefonske centrale

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem Digital Line d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Marka Marulića do br. 2, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga servisa telefonske centrale - Oznaka i naziv iz JRJN: 50330000-7 - usluge održavanja telekomunikacijske opreme

Datum objave: 02. juli 2018. godine

: 928KB

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga za izbor pravnog lica kao stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u pripremi, provođenju javne nabavke i izradi tenderske dokumentacije za raspisivanje međunarodnog javnog poziva za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federaciie Bosne i Hercegovine - Oznaka i naziv iz JRJN: 76200000-5-1 - Stručne usluge za naftnu industriju

Datum objave: 22. juni 2018. godine

: 1316KB

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kolektivno osiguranje zaposlenih lica u FMERI

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih lica u
Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije 24 sata dnevno za period osiguranja,
ukljudujući i neradne dane - oznaka i naziv iz JRJN 66000000 - 0 Finansijske i osiguravajuće usluge

Datum objave: 16. maj 2018. godine

: 1373KB

Odluka o direktnom sporazumu - ljetne auto-gume - AO Leko

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci ljetnih auto-guma za službena motorna vozila - oznaka i naziv iz JRJN: 34351100-3 - Gume za automobile

Datum objave: 10. maj 2018. godine

: 1072KB

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala i pribora


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku kancelarijskog materijala i pribora - oznaka i naziv iz JRJN: 22800000-8 Papirnati ili kartonski registri, knjigovodstvene knlige, uvezi, obrasci i drugi tiskani uredski materijal

Datum objave: 19. april 2018. godine

: 1138KB

Odluka o direktnom sporazumu - pranje vozila - Benny Tuzla

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem autopraonicom i vulkanizerskom obrtničkom radnjom "Benny", Tušanj, o nabavci usluga pranja
službenog motornog vozila u Tuzli - oznaka i naziv iz JRJN - 50112300 - 6 Pranje automobila i slične usluge.

Datum objave: 11. april 2018. godine

: 1283KB

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva za službena motorna vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke goriva za službena motorna vozila - oznaka i naziv iz JRJN: 0913422-5 - Dizel gorivo (EN 590)

Datum objave: 23. mart 2018. godine

: 797KB

Nabavka konsultantskih usluga u postupku provođenja javnog nadmetanja za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru FBiH

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1380-1-2-13-3-5/18

Datum objave: 12. mart 2018. godine

: 721KB

Odluka o direktnom sporazumu - Institut za mjeriteljstvo BiH - kalibracija tegova

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem lnstitut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, sa sjedištem na adresi Augusta Brauna br. 2, 71000 Sarajevo, o nabavi usluga kalibracije tegova - Oznaka i naziv iz JRJN: 50433000-9 - usluge kalibracije.

Datum objave: 12. mart 2018. godine

 

: 714KB

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga servisiranja i održavanja motornih vozila marke Škoda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga servisiranja i održavanja motornih vozila marke Škoda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije - oznaka i naziv iz JRJN - 50112200-5 - Usluge održavanja vozila

Datum objave: 6. mart 2018. godine

: 1129KB

Odluka o direktnom sporazumu - SOR Blist Sarajevo - pranje vozila

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem SOR autopraonica "Blist" Sarajevo, sa sjedištem na adresi Jukićeva br. 94, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga pranja službenih motornih vozila u Sarajevu - oznaka i naziv iz JRJN - 50112300-6  - Pranje automobila i slidne usluge

Datum objave: 5. mart 2018. godine

: 1045KB

Odluka o direktnom sporazumu - Primus Balkan Sarajevo - nabavka namještaja

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem Primus Balkan d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Zmaja od Bosne 58,71000 Sarajevo, o nabavi uredskog namještaja - Oznaka i naziv iz JRJN: 39130000-2 - uredski namještaj

Datum objave: 2. mart 2018. godine

 

: 984KB

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga servisiranja i održavanja motornih vozila marke VW

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga servisiranja i održavanja motornih vozila marke Volkswagen Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije - oznaka i naziv iz JRJN - 50112200-5 - Usluge održavanja vozila

Datum objave: 27. februar 2018. godine

: 1097KB

Odluka o direktnom sporazumu - Automatic servis Visoko - servis kafe aparata

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem Automatic servis d.o.o. sa sjedištem na adresi ind. Zona Ozrakovići b.b., 71 300 Visoko,
o nabavci usluga servisiranja i održavanja kafe aparata Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije - Oznaka i naziv iz JRJN: 50532000 - 3 - Usluge popravaka i održavanja električnih strojeva, aparata i pripadajuće opreme

Datum objave: 21. februar 2018. godine

: 715KB

Odluka o direktnom sporazumu - MRM Ljubuški - servisiranje motornih vozila VW

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem M.R.M. export-import d.o.o. Ljubuški - Podružnica Mostar, sa sjedištem na adresi Bišće polje b.b. 88000 Mostar, o nabavci usluga servisiranja i održavanja motornih vozila marke Volkswagen Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije - oznaka i naziv iz JRJN- 50112200-5 - Usluge održavanja vozila

Datum objave: 16. februar 2018. godine

 

: 986KB

Odluka o direktnom sporazumu - Move One Sarajevo - usluge preseljenja stvari

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem MOVE ONE d.o.o., sa sjedištem na adresi lsmeta Alajbegovica Šerbe 30, 71 000 Sarajevo, o nabavci usluga preseljenja stvari Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije - oznaka i naziv iz JRJN - 98392000-7 - Usluge preseljenja

Datum objave: 05. februar 2018. godine

: 916KB

Odluka o direktnom sporazumu - MRM Ljubuški - servisiranje motornih vozila VW

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem M.R.M. export-import d.o.o. Ljubuški - Podružnica Mostar, sa sjedištem na adresi Bišće polje b.b. 88000 Mostar, o nabavci usluga servisiranja i održavanja motornih vozila marke Volkswagen Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije - oznaka i naziv iz JRJN - 50112200-5 - Usluge održavanja vozila

Datum objave: 05. februar 2018. godine

: 984KB

Odluka o direktnom sporazumu - Sene-GS Sarajevo - demontaža klima uređaja

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem SENE-GS Obrtnička djelatnost, sa sjedištem na adresi Gorana Ćišića 34, 71210 llidža, o nabavci usluga demontaže klimatizera Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije - oznaka i naziv iz JRJN - 50532000-3 - Usluge popravke i održavanja električnih strojeva, aparata i pripadajuće opreme

Datum objave: 05. februar 2018. godine

: 968KB

Odluka o direktnom sporazumu - Digital Line Sarajevo - servis telefonske centrale

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem Digital line d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Marka Marulića do br. 2, 71000 Sarajevo, 
o nabavci usluga servisa telefonske centrale - Oznaka i naziv iz JRJN: 50330000-7 - usluge održavanja telekomunikacijske opreme

Datum objave: 05. februar 2018. godine

 

: 956KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka precizne vage

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem Sartorius Libra Elektornik d.o.o., sa sjedištem na adresi Olimpijska 30, 71000 Sarajevo, o nabavci precizne vage - oznaka i naziv iz JRJN - 38000000-5 - Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala).

Datum objave: 28. maj 2019. godine

: 1200KB
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina