Skip to the content

2020

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka usluga održavanja GIS software-a MapInfo Professional

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem Gauss d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, Stupine B2, 75000 Tuzla, o nabavci usluga održavanja GIS software-a MapInfo Professional - Oznaka i naziv iz JRJN: 72267000-4 - Usluge održavanja i popravaka programske podrške.

Datum objave: 29. decembar 2020. godine

: 110KB

Odluka o direktnom sporazumu - Nabavka usluga periodičnog pregleda aparata za gašenje početnog požara S-9

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem D.o.o. "Granulo-RE" Sarajevo, promet, servis i inženjering protivpožarnih uređaja, sa sjedištem na adresi Bojnička 47, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga periodičnog pregleda aparata za gašenje početnog požara S-9 (stalni pritisak Pastor – Oznaka i naziv iz JRJN 35111320-4 

Datum objave: 25. decembar 2020. godine

: 144KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka usluga instaliranja i konfigurisanja mrežne opreme

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem BreakPoint d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Kneza Višeslava b.b., 88000 Mostar, o nabavci usluga instaliranja i konfigurisanja serverske i mrežne opreme - Oznaka i naziv iz JRJN: 64221000-1 usluge mrežnog povezivanja

Datum objave: 23. decembar 2020. godine

: 134KB

Odluka o direktnom sporazumu - Securitas doo Sarajevo

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem Agencija za zaštitu ljudi i imovine "Securitas" d.o.o Sarajevo, sa sjedištem na adresi Bačići d.o.o. Sarajevo, o nabavci usluga obezbjeđenja poslovnog prostora na adresi Alipašina br. 14, 71000 Sarajevo - Oznaka i naziv iz JRJN: 79711000-1 usluge nadzora alarmnih uređaja, za period od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine.

Datum objave: 17. decembar 2020. godine

: 125KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka usluga servisiranja fotokopirnih uređaja

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem "C-Servis" d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Antuna Hangija br. 31, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga servisiranja fotokopirnih uređaja - Oznaka i naziv iz JRJN: 50312000-5 održavanje i popravak računarske opreme

Datum objave: 17. decembar 2020. godine

: 114KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka etalona za volumen od 20 litara klase tačnosti 0,05% za mjeriteljski nadzor

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem Euromont d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem na adresi Čarli Čaplina br. 1, 78000 Banja Luka, o nabavci etalona za volumen od 20 litara klase tačnosti 0,05 % za mjeriteljski nadzor - Oznaka i naziv iz JRJN: 38000000-5 - Laboratorijska precizna i optička oprema (osim naočala) za potrebe Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije - Federalnog zavoda za mjeriteljstvo

Datum objave: 15. decembar 2020. godine

: 125KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka kliješta za žigove

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem Euromont d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem na adresi Čarli Čaplina br. 1,  78000 Banja Luka, o nabavci kliješta za žigove - Oznaka i naziv iz JRJN: 44512210-7 Kliješta za spajanje, za potrebe Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije - Federalnog zavoda za mjeriteljstvo

Datum objave: 15. decembar 2020. godine 

: 119KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka opreme za ispitivanje predmeta od plemenitih metala metodom probe na kamenu

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem Erkona d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Ul. Paromlinska 33, Sarajevo, o nabavci opreme za ispitivanje predmeta od plemenitih metala metodom probe na kamenu - Oznaka i naziv iz JRJN: 38000000-5 - Laboratorijska optička i precizna oprema (osim naočala) za potrebe Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije - Federalnog zavoda za mjeriteljstvo

Datum objave: 11. decembar 2020. godine

: 121KB

Odluka o direktnom sporazumu - Glock sigurnost d.o.o Sarajevo

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem Agencija za zaštitu ljudi i imovine "Glock-sigurnost" d.o.o Sarajevo, sa sjedištem na adresi Muhameda ef. Pandže br. 199, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga protivpožarne i protivprovalne zaštite i profesionalnog video-nadzora s intervencijom, u prostorijama Federalnog zavoda za mjeriteljstvo u Sarajevu - Oznaka i naziv iz JRJN: 79711000-1 Usluge nadzora alarmnih uređaja, uključujući redovan godišnji servis i atest protivprovalne i protivpožarne opreme za zaštitu prostorija, za razdoblje od 01.12.2020. do 01.12.2021. godine

Datum objave: 02. decembar 2020. godine

: 156KB

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku računara i računarske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku računara i računarske opreme - Oznaka i naziv iz JRJN: 30230000-0 - Računarska oprema

Datum objave: 01. decembar 2020. godine

: 140KB

Odluka o poništenju postupka javne nabavke opreme za žigosanje predmeta od plemenitih metala

Odluka o poništenju postupka javne nabavke opreme za žigosanje predmeta od plemenitih metala - Oznaka i naziv iz JRJN: 44423800-9 - Metalni žigovi

Datum objave: 30. novembar 2020. godine

: 168KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka metalnih žigova

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem STAHL d.o.o Bugojno, sa sjedištem na adresi Armije BiH 171, 70230 Bugojno, o nabavci metalnih žigova koji su u upotrebi kod verificiranja mjerila za 2020. godinu - Oznaka i naziv iz JRJN: 30192151-4 Žigovi, za potrebe FMERI

Datum objave: 27. novembar 2020. godine

: 128KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka napitaka

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem "Amko komerc" d.o.o. Sarajevo sa sjedištem na adresi Branilaca Sarajeva 20/X, 71000 Sarajevo, o nabavci napitaka i prehrambenih artikala - Oznaka i naziv iz JRJN: 15980000-1 - bezalkoholna pića

Datum objave: 27. novembar 2020. godine

: 114KB

Odluka o direktnom sporazumu - servis telefonske centrale

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem Digital Line d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Marka Marulića do br. 2, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga servisa telefonske centrale - Oznaka i naziv iz JRJN: 50330000-7 - Usluge održavanja telekomunikacijske opreme.

Datum objave: 20. novembar 2020. godine

: 122KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka žigova u obliku naljepnica

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem Blue River d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Franca Lehara 11, 71000 Sarajevo, o nabavci žigova u obliku naljepnica - Oznaka i naziv iz JRJN: 30192151-4 - Žigovi

Datum objave: 17. novembar 2020. godine

: 108KB

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - spektrometri

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku opreme za ispitivanje predmeta od plemenitih metala XRF metodom - Oznaka i naziv iz JRJN: 38433000-9 - Spektrometri

Datum objave: 11. novembar 2020. godine

: 156KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka zimskih auto-guma

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem A.O. Leko d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Dubrovačka b.b., 88000 Mostar, o nabavci zimskih auto-guma za službena motorna vozila - Oznaka i naziv iz JRJN: 34351100-3 - Gume za automobile

Datum objave: 11. novembar 2020. godine

: 111KB

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka vaga klase tačnosti I i II

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku vaga klase tačnosti I i II - Oznaka i naziv iz JRJN: 38310000-1 - Precizne vage

Datum objave: 11. novembar 2020. godine

: 153KB

Odluka o poništenju postupka javne nabavke opreme za žigosanje predmeta od plemenitih metala

Odluka o poništenju postupka javne nabavke opreme za žigosanje predmeta od plemenitih metala - Oznaka i naziv iz JRJN: 44423800-9 - Metalni žigovi

Datum objave: 09. novembar 2020. godine

: 149KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka usluga web hosting paketa

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem "In Site" Stolac, sa sjedištem na adresi Aladinići b.b., 88367 Stolac o nabavci usluga web hosting paketa za period od 01.11.2020. - 31.10.2021. godine - Oznaka i naziv iz JRJN: 72415000-2 - Usluge upravljanja web portalom na računaru domaćinu.

Datum objave: 05. novembar 2020. godine

: 118KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka sredstava za čišćenje

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem "INTER-COM" d.o.o. Zenica, sa sjedištem na adresi Ul. Vrandučka 71B, Zenica, o javnoj nabavci sredstava za čišćenje - Oznaka i naziv iz JRJN: 39000000-2 - Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutrašnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje

Datum objave: 04. novembar 2020. godine

: 141KB

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka laboratorijskog namještaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku laboratorijskog namještaja - Odluka i naziv iz JRJN: 39180000-7 - Laboratorijski namještaj

Datum objave: 03. novembar 2020. godine

: 161KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka kancelarijskih stolica

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem Bingo d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi Bosanska poljana b.b., Tuzla, BiH, ID broj: 4200441950008, o nabavci kancelarijskog namještaja - Oznaka i naziv iz JRJN: 39130000-2 - Kancelarijski namještaj - kancelarijska stolica s naslonjačem F0001-B-F u količini od 8 komada.

Datum objave: 28. oktobar 2020. godine

: 123KB

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga auto osiguranja i kasko osiguranja sa uključenim osiguranjem od rizika krađe

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga auto osiguranja i kasko osiguranja sa uključenim osiguranjem od rizika krađe - bez učešća, službenih motornih vozila, oznaka i naziv iz JRJN: 66000000-0 - Finansijske i osiguravajuće usluge, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije

Datum objave: 22. oktobar 2020. godine

: 183KB

Odluka o direktnom sporazumu - Glock sigurnost d.o.o Sarajevo

Odluka o direktnom sporazumu s dobavljačem Agencija za zaštitu ljudi i imovine "Glock-sigurnost" d.o.o Sarajevo, sa sjedištem na adresi Muhameda ef. Pandže br. 199, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga servisa sistema protivpožarne i protivprovalne zaštite i profesionalnog video nadzora s intervencijom u prostorijama Federalnog Zavoda za mjeriteljstvo u Sarajevu - Oznaka i naziv iz JRJN: 50610000-4 - Usluge popravaka i održavanja sigurnosne opreme.

Datum objave: 06. oktobar 2020. godine

: 130KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka pločastog radijatora za centralno grijanje

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačel LUK d.o.o., sa sjedištem na adresi Zagrebačka 4D, 71000 Sarajevo, o nabavci pločastog radijatora za centralno grijanje - Oznaka i naziv iz JRJN 44621110-3 - Radijatori za centralno grijanje.

Datum objave: 06. oktobar 2020. godine

: 115KB

Odluka o direktnom sporazumu - servis telefonske centrale

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem Digital Line d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Marka Marulića do br. 2, 71000 Sarajevo, ID broj: 4200078850004, o nabavci usluga servisa telefonske centrale - Oznaka i naziv iz JRJN: 50330000-7 - Usluge održavanja telekomunikacijske opreme.

Datum objave: 09. septembar 2020. godine
 

: 940KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka usluga redizajna web stranice FMERI

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem "In Site" Stolac, sa sjedištem na adresi Aladinići b.b., 88367 Stolac, o nabavci usluga redizajna web stranice Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije - Oznaka i naziv iz JRJN: 72413000 - 8 - usluge oblikovanja www portala.

Datum objave: 02. septembar 2020. godine

: 114KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka tonera i kertridža

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem Defter d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Gatačka 20, 71000 Sarajevo, ID broj: 4200303990007, o nabavci tonera i kertridža - Oznaka i naziv iz JRJN: 30125110-5 - Toner za laserske printere/faksimil uređaje.

Datum objave: 30. juni 2020. godine

: 107KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka usluga periodičnog pregleda aparata za gašenje početnog požara

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem D.o.o. "Granulo-RE" Sarajevo, Promet, inženjering i servis protivpožarnih uređaja, sa sjedištem na adresi Bojnička 47, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga periodičnog pregleda aparata za gašenje početnog požara S-9 (stalni pritisak) - Pastor - Oznaka i naziv iz JRJN: 35111320-4 Prenosivi aparati za gašenje, u količini od 7 komada

Datum objave: 30. juni 2020. godine

: 119KB

Odluka o direktnom sporazumu - servisiranje fotokopirnih uređaja

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem "C-Servis" d.o.o., sa sjedištem na adresi Antuna Hangija br. 31, 71000 Sarajevo o nabavci usluga servisiranja fotokopirnih uređaja - Oznaka i naziv iz JRJN: 50312000-5 - održavanje i popravak računarske opreme

Datum objave: 24. juni 2020. godine

: 113KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka ljetnih auto-guma

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem A.O. Leko d.o.o. Mostar, IDB 4227779040002, sa sjedištem na adresi Dubrovačka b.b., 88000 Mostar, o nabavci ljetnih auto-guma za službena motorna vozila - Oznaka i naziv iz JRJN: 34351100-3 - Gume za automobile za 3 (tri) službena motorna vozila.

Datum objave: 26. maj 2020. godine

: 124KB

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga servisiranja i održavanja motornih vozila marke Škoda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga servisiranja i održavanja motornih vozila marke Škoda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije - Oznaka i naziv iz JRJN: 50112200-5 - Usluge održavanja vozila

Datum objave: 15.maj 2020. godine

: 154KB

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih lica u FMERI

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih lica u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije 24 sata dnevno za period osiguranja, uključujući i neradne dane - Oznaka i naziv iz JRJN: 66000000-0 - Finansijske i osiguravajuće usluge

Datum objave: 15. maj 2020. godine

: 176KB

Odluka o direktnom sporazumu - servis telefonskih instalacija

Odluka o direkstnom sporazumu s ponuđačem Digital Line d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Marka Marulića do br. 2, 71000 Sarajevo, ID broj: 4200078850004, o nabavci usluga servisa telefonskih instalacija - Oznaka i naziv iz JRJN: 50330000-7 - usluge održavanja telekomunikacijske opreme.

Datum objave: 12. maj 2020. godine

: 115KB

Odluka o direktnom sporazumu - Benny Tuzla

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem autopraonicom i vulkanizerskom obrtničkom radnjom "Benny" Tušanj, IDB: 4310783850005, sa sjedištem na adresi Pašage Mandžića 2, 75000 Tuzla, koju zastupa direktor Ervin alagić, o nabavci usluga pranja službenog motornog vozila u Tuzli - oznaka i naziv iz JRJN: 50112300-6 Pranje automobila i slične usluge

Datum objave: 17. april 2020. godine

: 117KB

Odluka o direktnom sporazumu - Hercegovina-auto Export-Import d.d. Mostar

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem Hercegovina-auto Export-Import d.d. Mostar sa sjedištem na adresi Bišće polje b.b., 88000 Mostar, ID broj: 4227050160008, kojeg zastupa direktor Nedim Selimotić, o nabavci usluga pranja službenih motornih vozila u Mostaru, oznaka i naziv iz JRJN: 50112300-6 Pranje automobila i slične usluge

Datum objave: 06. april 2020. godine

: 122KB

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke goriva za službena motorna vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke goriva za službena motorna vozila - Oznaka i naziv iz JRJN: 09134220-5 Dizel gorivo (EN 590)

Datum objave: 27.mart 2020. godine

: 134KB

Odluka o direktnom sporazumu - C-servis doo Sarajevo

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem C-servis d.o.o Sarajevo, sa sjedištem na adresi Antuna Hangija 31, 71000 Sarajevo, ID broj 4200023360008, o nabavci tonera i kertridža - Oznaka i naziv iz JRJN: 30125110-5 - Toner za laserske printere/faksimil uređaje

Datum objave: 17. mart 2020. godine

: 98KB

Odluka o direktnom sporazumu - SOR Blist Sarajevo

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem SOR Autopraonica "Blist" Sarajevo, IDB 4301311770009, sa sjedištem na adresi Jukićeva br. 94, 71000 Sarajevo, koju zastupa Selvić Fejzo, o nabavci usluga pranja službenih motornih vozila u Sarajevu - oznaka i naziv iz JRJN - 50112300-6 Pranje automobila i slične usluge.

Datum objave: 06.mart 2020. godine

: 152KB
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina