Skip to the content

Javni pozivi

Kreditna sredstva 2018

Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Darajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu.

Subvencije 2018

Javni poziv za kakdidovanje program utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima"

Kapitalni transferi 2018

Javni poziv za kandidovanje utroška sredstava namijenjenih za finansiranje razvojnih projekata u Federaciji BiH za privatna preduzeća iz oblasti namjenske industrije.


Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Federacije u oblastima energije, rudarstva, geoloških istraživanja i industrije.