Skip to the content

2016

Odluka o direktnom sporazumu - održavanje i popravak računarske opreme

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem "C-Servis" d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Antuna Hangija br. 31, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga servisiranja računarske opreme, printera i kopir aparata - Oznaka i naziv iz JRJN: 50312000-5 - održavanje i popravak računarske opreme

Datum objave: 26. decembar 2016. godine

: 674KB

Odluka o direktnom sporazumu - Securitas doo Sarajevo

Odluka o direktnom sporazumu sa dobavljačem Agencija za zaštitu ljudi i imovine "Securitas" d o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Ul. Bačići 15, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga obezbjeđenja poslovnog prostora na adresi Alipašina br. 14, 71000 Sarajevo - oznaka i naziv iz JRJN: 79711000-1 - usluge nadzora alarmnih uređaja, za period od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine

Datum objave: 23. decembar 2016. godine

: 684KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka usluga prevođenja na engleski jezik

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem Jezičke usluge Diwan d.o.o., sa sjedištem na adresi Rudolfa Rude Tomića 20, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga prevođenja na engleski jezik Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine - oznaka i naziv iz JRJN: 79530000-8 - Usluge prevođenja

Datum objave: 20. decembar 2016. godine

: 747KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka analognog sistemskog telefona

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem Digital Line d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Marka Marulića do br. 2, 71000 Sarajevo, o nabavci analognog sistemskog telefona - oznaka i naziv iz JRJN: 32552100-8 - telefonski aparati

Datum objave: 20. decembar 2016. godine

: 693KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka računarske opreme

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem NET d.o.o. informatički inženjering Mostar, sa sjedištem na adresi Vukovarska 24, 88000 Mostar, o nabavci računarske opreme - Oznaka i naziv iz JRiN: 30230000-0 - računarska oprema

Datum objave: 16. decembar 2016. godine

: 683KB

Odluka o direktnom sporazumu - usluge protivpožarne i protivprovalne zaštite

Odluka o direktnom sporazumu sa dobavljačem Agencija za zaštitu ljudi i imovine "Glock-sigurnost" d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Muhameda ef. Pandže br. 199, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga protivpožarne i protivprovalne zaštite i profesionalnog video-nadzora s intervencijom u prostorijama Zavoda za mjeriterjstvo u Sarajevu - oznaka i naziv iz JRJN: 79711000-1 - Usruge nadzora alarmnih uređaja, uključujući redovan godišnji servis i atest protivprovalne i protivpožarne opreme za zaštitu prostorija za period od 01.12.2016. godine do 01.12.2017. godine

Datum objave: 08. decembar 2016. godine

: 846KB

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 1 - Nabavka žigova u obliku naljepnica za 2017. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 1: Nabavka žigova u obliku naljepnica za 2017. godinu - Oznaka i naziv iz JRJN: 30192151-4 - Žigovi

Datum objave: 06. decembar 2016. godine

: 1264KB

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 2 - Nabavka žigova za utiskivanje u obliku štapa i za kliješta za 2017. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 2: Nabavka žigova za utiskivanje u obliku štapa i za kliješta za 2017. godinu - Oznaka i naziv iz JRJN - 30192151-4 - Žigovi

Datum objave: 29. novembar 2016. godine

: 989KB

Odluka o direktnom sporazumu - zimske auto gume

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem Bau Welt SC d.o.o. (A.O. Leko), sa sjedištem na adresi Dubrovačka b.b 88000 Mostar o nabavci zimskih auto-guma za službena motorna vozila - oznaka i naziv iz JRJN: 34351100-3 - Gume za automobile

Datum objave: 31. oktobar 2016. godine

: 923KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka usluga web hostinga

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem "ln Site" Stolac, sa sjedištem na adresi Aladinići b.b. 88367 Stolac, o nabavci usluga Web-hosting paketa za period od 01.11.2016. godine do 31.10.2107. godine - oznaka i naziv iz JRJN: 72415000-2 - Usruge upravljanja web-portalom na računalu domaćinu

Datum objave: 24. oktobar 2016. godine

: 752KB

Odluka o direktnom sporazumu - periodični pregled PP aparata

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem D.o.o "Granulo RE" Sarajevo, Promet, inženjering i servis protivpožarnih uređaja, sa sjedištem na adresi Bojnička 47, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga periodičnog pregleda aparata za gašenje početnog požara S-9 (stalni pritisak) - Pastor - Oznaka i naziv iz JRJN: 35111320-4 Prenosivi aparati za gašenje, u količini od 7 komada

Datum objave: 13. oktobar 2016. godine

: 684KB

Odluka od direktnom sporazumu - Net doo Mostar - nabavka računarske opreme

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem NET d.o.o. informatički inženjering Mostar, sa sjedištem na adresi Vukovarska 24, 88000 Mostar, o nabavci računarske opreme - Oznaka i naziv iz JRJN: 30230000-0 - računarska oprema

Datum objave: 05. okotobar 2016. godine

: 739KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka frižidera

Odluka o direktnom sporazumu s ponuđačem Gibraltar d.o.o Mostar, sa sjedištem na adresi Zalik b.b, 88000 Mostar, o nabavci frižidera, oznaka i naziv iz JRJN: 31000000-6 - Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta

Datum objave: 04. oktobar 2016. godine

: 778KB

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - AO i kasko osiguranje službenih motornih vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga auto osiguranja i kasko osiguranja sa uključenim osiguranjem od rizika krađe - bez učešća službenih motornih vozila, oznika i naziv iz JRJN: 66000000-0 - Finansijske i osiguravajuće usluge Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije

Datum objave: 26. juli 2016. godine

: 1045KB

Odluka o direktnom sporazumu - servis klima-uređaja

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem "EUROCAM" szd, sa sjedištem na adresi Bana Mateja Ninoslava 35, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga popravka i održavanja klima-uređaja - Oznaka i naziv iz JRJN: 50532000-3 Usluge popravaka i održavanja električnih strojeva, aparata i pripadajuće opreme

Datum objave: 30. juni 2016. godine

: 704KB

Odluka o direktnom sporazumu - servis kafe aparata

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem VINEX Export lmport d.o.o. sa sjedištem na adresi Industrijska zona Ozrakovići b.b, 71300 Visoko, o nabavci usluga servisiranja i održavanja kafe aparata - Oznaka i naziv iz JRJN: 50532000-3 - Usluge popravaka i održavanja električnih strojeva, aparata i pripadajuće opreme

Datum objave: 21. juni 2016. godine

: 755KB

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku napitaka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke napitaka - oznaka i naziv iz JRJN: 15980000-1 - Bezalkoholna pića

Datum objave: 01. juni 2016. godine

: 715KB

Odluka o direktnom sporazumu - kolektivno osiguranje zaposlenika

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem Triglav Osiguranje d.d. Podružnica Mostar, sa sjedištem na adresi Kralja Tvrtka br. 12, 88000 Mostar, o nabavci usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika, 24 sata dnevno za period osiguranja uključujući i neradne dane - oznaka i naziv iz JRJN: 66000000-0 Finansijske i osiguravajuće usluge za period od 30.04.2016. - 31.05.2016. godine

Datum objave: 29. april 2016. godine

: 801KB

Odluka o direktnom sporazumu - ljetne auto gume

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem BAUWELT SC d.o.o. (A.O. Leko), sa sjedištem na adresi Dubrovačka b.b. 88000 Mostar o nabavci ljetnih auto guma za službena motorna vozila - Oznaka i naziv iz JRJN: 34351100-3 - Gume za automobile

Datum objave: 26. april 2016. godine

: 851KB

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga kolektivnog osiguranja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za period osiguranja, uključujući i neradne dane - oznaka i naziv iz JRJN: 66000000-0 - Finansijske i osiguravajuće usluge

Datum objave: 19. april 2016. godine

: 1040KB

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sredstava za čišćenje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sredstava za čišćenje - Oznaka i naziv iz JRJN: 39000000-2 - Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutrašnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje

Datum objave: 19. april 2016. godine

: 1147KB

Odluka o direktnom sporazumu - servisiranje fotokopirnih uređaja

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem "C-Servis" d.o.o, sa sjedištem na adresi Antuna Hangija br. 31, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga servisiranja fotokopirnih uređaja - Oznaka i naziv iz JRJN: 50312000-5 - održavanje i popravak računarske opreme

Datum objave: 11. april 2016. godine

: 708KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka reflektora s halogenom sijalicom

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem Agencija za zaštitu ljudi i imovine "Glock-sigurnost" d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Muhameda ef. Pandže br. 199, 71000 Sarajevo, o nabavci reflektora sa halogenom sijalicom - Oznaka i naziv iz JRJN: 31000000-6 - Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta

Datum objave: 11. april 2016. godine

: 747KB

Odluka o direktnom sporazumu - servis kafe aparata

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem VINEX Export lmport d.o.o. sa sjedištem na adresi Industrijska zona Ozrakovići b.b, 71300 Visoko, o nabavci usluga servisiranja i održavanja kafe aparata Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije - Oznaka i naziv iz JRJN: 50532000-3 - Usluge popravaka i održavanja električnih strojeva, aparata i pripadajuće opreme

Datum objave: 01. april 2016. godine

: 720KB

Odluka o direktnom sporazumu - Auto osiguranje i kasko osiguranje

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem DD za osiguranje "VGT" Visoko, Prodajni centar 2, Regija 3, sa sjedištem na adresi Adema Buća br. 13, 88000 Mostar, o nabavci usluga registracije, auto osiguranja i kasko osiguranja sa uključenim osiguranjem od rizika krađe - bez
učešća službenih motornih vozila - Oznaka i naziv iz JRJN: 66000000-0 - Finansijske i osiguravajuće usluge za službeno vozilo Škoda Octavia 2.0. TDI, registarskih oznaka M82-T-364

Datum objave: 25. mart 2016. godine

: 875KB

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tonera i kertridža

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tonera i kertridža - Oznaka i naziv iz JRJN: 301251110-5 - Toner za laserske printere/faksimil uređaje

Datum objave: 18. mart 2016. godine

: 754KB

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala i pribora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku kancelarijskog materijala i pribora - oznaka i naziv iz JRJN: 301251110-5 - Papirnati ili kartonski registri, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi tiskani uredski materijal

Datum objave: 09. mart 2016. godine

: 4503KB

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 1 - Nabavka usluga servisiranja i održavanja motornih vozila marke VW

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 1: Nabavka usluga servisiranja i održavanja motornih vozila marke VW - oznaka i naziv iz JRJN - 50110000-9 - Usluge popravljanja i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu

Datum objave: 07. mart 2016. godine

: 4241KB

Odluka o direktnom sporazumu - pranje vozila

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem SOR autopraonica "Blist" Sarajevo, sa sjedištem na adresi Jukićeva br. 94, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga pranja službenih motornih vozila u Sarajevu - Oznaka i naziv iz JRJN: 50112300-6 - Pranje automobila i slične usluge

Datum objave: 25. februar 2016. godine

 

: 759KB

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 2 - Nabavka usluga servisiranja i održavanja motornih vozila marke Škoda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 2: Nabavka usluga servisiranja i održavanja motornih vozila marke Škoda - oznaka i naziv iz JRJN - 50110000-9 - usluge popravljanja i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu

Datum objave: 05. februar 2016. godine

: 4035KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka restoranskih usluga

Odluka o direktnom sporazumu sa dobavljačem Hotel Europe d.d. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Vladislava Skarića br. 5, 71000 Sarajevo, o nabavci restoranskih usluga - Oznaka i naziv iz JRJN: 55000000-0 - usluge hotela, restorana i trgovine na malo

Datum objave: 01. februar 2016. godine

: 1280KB

Odluka o direktnom sporazumu - nabavka usluga obezbjeđenja poslovnog prostora

Odluka o direktnom sporazumu sa dobavljačem Agencija za zaštitu ljudi iimovine "Securitas" d o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Ul. Bačići 15, 71000 Sarajevo, o nabavci usluga obezbjeđenja poslovnog prostora na adresi Alipašina br. 14, 71000 Sarajevo - oznaka i naziv iz JRJN: 79711000-1 - usluge nadzora alarmnih uređaja, za period od 05.01.2016. godine do 31.12.2016. godine

Datum objave: 11. januar 2016. godine

: 700KB
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina