Skip to the content

Ministar Lakić posjetio jedinog transportera gasa u Federaciji BiH: BH-Gas je spreman za južnu interkonekciju

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić sa saradnicima boravio je u prvoj zvaničnoj posjeti kompaniji BH–Gas d.o.o. Sarajevo, jedinim transporterom gasa u Federaciji BiH, te razgovarao sa članovima Uprave i Nadzornog odbora.

"Posjetom BH-Gasu šaljemo poruku podrške radu Uprave i Nadzornog odbora i pozdravljamo praksu da se donošenje najvažnijih razvojnih i investicionih odluka radi zajednički i sinhronizovano sa Vladom Federacije i resornim Ministarstvom. Stabilno stanje ovog Društva nam govori da i u narednom periodu možemo očekivati nove uspjehe. Imamo projekte koji se razvijaju, projekte koje treba završiti i vrlo konstruktivne i realne planove za naredni period. Zajednički i sihronizovano možemo mnogo toga uraditi“, kazao je ministar Lakić, dodavši da je BH-Gas spreman za poduzimanje većih investicionih aktivnosti, uključujući i projekat južne interkonekcije kao budućeg glavnog smjera snabdijevanja Bosne i Hercegovine sa prirodnim gasom.

Kroz vrlo otvoreni i konstruktivni razgovor predstavnici ove iznimno važne bh. kompanije upoznali su ministra Lakića o aktuelnom stanju u kompaniji kroz prezentaciju kapaciteta, tehničkih mogućnosti, brojčanog stanja uposlenih, te finansijskih pokazatelja o poslovanju.

"BH-Gas je spreman i osposobljen za širenje gasovodne mreže, ne samo na južnu interkonekciju, već i na ostale dijelove BiH.", kazao je tom prilikom v.d. direktor Edis Baković, te dodao da, kako bi se osigurao snabdijevanje, naša zemlja treba proširiti izvore i pravce snabdijevanja, te osigurati pristup skladištima gasa.

BH-Gas je kadrovski, organizaciono i finansijski sposoban za aktivno sudjelovanje u svim ovim projektima i spreman je da, uz podršku Ministarstva i Vlade Federacije BiH, podrži i ostale energetske inicijative i projekte koji doprinose energetskoj stabilnosti i sigurnosti gasnog sektora Bosne i Hercegovine.

 

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina