Skip to the content

Sektor industrije

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela odluke o usvajanju dva programa utroška sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu u okviru tekućih transfera namijenjenih poticajima pri kupovini električnih automobila u ukupnom iznosu od 1.000.000 KM.

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku o podnošenju prijave potraživanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od stečajnog dužnika privrednog društva Zrak d.d. Sarajevo.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić danas su održali sastanak sa predstavnicima uprave i sindikata  privrednog društvu "Zrak“ d.d. Sarajevo, povodom aktualne situacije u tom preduzeću. 

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić obišli su neke od državnih i privatnih kompanija iz oblasti energetike i industrijske proizvodnje u Tuzli i Gradačcu.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije je Rješenjem broj: 07-02-1-2106/22 od 22. 12. 2022. godine imenovao Radnu grupu za izradu Prijedloga teksta Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja obavljaju kontrolu ispravnosti, servisiranje i održavanje aparata, kao i sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za lica koja lično (neposredno) obavljaju poslove ispitivanja, servisiranja i održavanja aparata za gašenje početnih požara.

Informišemo zainteresovanu javnost da je Federalno ministarstvo unutrašnjih/unutarnjih poslova, u vidu Javnog poziva, objavilo Prijedlog teksta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić i federalni ministar energije, industrije i rudarstva Nermin Džindić posjetili su danas Općinu Hadžići i Tehničko - remontni zavod (TRZ) Hadžići. Premijer i ministar su sa načelnikom ove općine Hamdom Ejubovićem i direktorom fabrike Ismom Hebibovićem obišli pogone TRZ-a u koji je Vlada FBiH u proteklom periodu uložila značajna sredstva, što je rezultiralo zapošljavanjem više od 200 novih radnika.

Poziv za prijavu kandidata - aktivna zaštita od požara - aprilski ispitni rok 2023.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina