Skip to the content

Ostali pozivi

Poziv za prijavu kandidata - aktivna zastita od pozara - junski ispitni rok 2024.

Na osnovu čl. 35. i 41. Pravilnika o obimu i postupku provjere ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara, uvjetima koje moraju ispunjavati pravna lica koja vrše poslove ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti, kao i programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje tih poslova („Službene novine Federacije BiH“, br. 69/13 i 02/18), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavljuje


                                                              POZIV
za prijavu kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara
u aprilskom ispitnom roku 2024. godine


Prijavu za polaganje stručnog ispita mogu podnijeti pravna lica u ime zaposlenika, zaposlenik samostalno ili nezaposleno fizičko lice.

Uz prijavu (Obrazac broj 2.) za polaganje ispita prilažu se sljedeća dokumenata:

1. Svjedočanstvo/diploma o završenoj školi/fakultetu (ovjerena kopija),
2. Potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci i na kojim poslovima,
3. Rodni list (ukoliko je došlo do promjene prezimena nakon završetka škole/fakulteta),
4. Federalna upravna taksa od 5 KM.

Na osnovu dostavljene dokumentacije, federalni ministar energije, rudarstva i industrije, donosi Rješenje o odobravanju polaganja stručnog ispita za provjeru i ispitivanje ispravnosti sistema aktivne zaštite od požara za prijavljene kandidate u kojem je određeno mjesto, datum i vrijeme, kao i visina i način uplate naknade za polaganje ispita.

Prijave za polaganje stručnog ispita, dostavljaju se do 15.03.2024.godine na adresu:

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije,
ul. A. Šantića bb, 88104 Mostar.


Komisija za polaganje stručnog ispita

Prijava za polaganje stručnog ispita za provjeru i ispitivanje ispravnosti sistema aktivne zaštite od požara - Obrazac br. 2

Poziv za prijavu kandidata - aktivna zastita od pozara - aprilski ispitni rok 2024.

POZIV za prijavu kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara u aprilskom ispitnom roku 2024. godine

Javni konkurs za izbor i imenovanje clanova Regulatorne agencije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine

Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Regulatorne agencije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine možete preuzeti OVDJE

Javni poziv za prijem volontera u Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (1)

JAVNI POZIV za prijem volontera u Federalno ministarstvenergije, rudarstva i industrije

 

Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad raspisuje se u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije Javni poziv za prijem volontera sa završenom visokom stručnom spremom bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od jedne (1) godine,  kako slijedi:

Poziv za prijavu kandidata - aktivna zastita od pozara - novembarski ispitni rok 2023.

POZIV za prijavu kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara
u novembarskom ispitnom roku 2023. godine

Javni poziv za prijem volontera u Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Tekst Javnog poziva za prijem volontera u Federalno ministarstvo, energije, rudarstva i industrije možete preuzeti OVDJE

Javni poziv - poticaj pojedincima pri kupovini električnih automobila

Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – tekući transferi pojedincima - poticaj pojedincima pri kupovini električnih automobila“

Poziv za prijavu kandidata - aktivna zastita od pozara - novembarski ispitni rok 2022.

POZIV za prijavu kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara novembarskom ispitnom roku 2022. godine

Poziv za prijavu kandidata - aktivna zastita od pozara - septembarski ispitni rok 2022.

POZIV za prijavu kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara u septembarskom ispitnom roku 2022. godine

Poziv za prijavu kandidata - aktivna zastita od pozara - junski ispitni rok 2022.

Poziv za prijavu kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara u junskom ispitnom roku 2022. godine

Javna rasprava - Prijedlog zakona o javno-privatnom partnerstvu FBiH

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je Nacrt zakona o javno – privatnom partnerstvu Federacije Bosne i Hercegovine, i to Predstavnički dom na 30. redovnoj sjednici koja je održana 09.03.2022. godine i Dom naroda na 10. vanrednoj sjednici održanoj 24.03.2022. godine, kada su doneseni i zaključci kojima se zadužuje predlagatelj/resorno ministarstvo da organizuje i provede javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o rudarstvu FBiH

Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je usvojio Nacrt zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 26. redovnoj sjednici koja je održana 27.10.2021. godine, a Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine isti je usvojio je na nastavku 17. sjednice održane 03.03.2022. godine, i oba doma su donijeli zaključke o provođenju javne rasprave u trajanju od 60 dana.

Poziv za prijavu kandidata - aktivna zaštita od pozara - novembarski ispitni rok 2021.

POZIV za prijavu kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara u novembarskom ispitnom roku 2021. godine

Poziv za prijavu kandidata - aktivna zastita od pozara - septembarski ispitni rok 2021.

Na osnovu čl. 35. i 41. Pravilnika o obimu i postupku provjere ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara, uvjetima koje moraju ispunjavati pravna lica koja vrše poslove ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti, kao i programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje tih poslova („Službene novine Federacije BiH", broj 69/13 i 02/18), Federalno ministarsvo energije, rudarstva i industrije objavljuje 


                                                                                      POZIV

za prijavu kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara septembarskom ispitnom roku 2021. godine

Poziv za prijavu kandidata - aktivna zastita od pozara - junski ispitni rok

POZIV za prijavu kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara junskom ispitnom roku 2021. godine

Poziv za prijavu kandidata - aktivna zastita od pozara - aprilski ispitni rok (1)

POZIV

za prijavu kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara aprilskom ispitnom roku 2021. godine

Javni poziv za prijavu strucnih lica (dopuna vazece liste) za povremeni rad u strucnim komisijama iz oblasti geologije

Predmet javnog poziva je dopuna važeće liste od 20.03.2016. godine, za povremeno učešće u radu stručnih komisija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Javni poziv za podnosenje prijava za dodjelu finansijske pomoci izvoznim privrednim drustvima u Sektoru industrije

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je na svojoj 240. sjednici, održanoj 16.10. 2020. godine, Uredbu o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije BiH u okolnostima pandemije COVID-19 („Službene novine Federacije BiH“, broj 74/20)

Donošenjem ove Uredbe, ispunili su se svi preduslovi za objavu Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći, u ukupno raspoloživom iznosu od 30.000.000 KM, privrednim društvima, izvoznicima na web stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije www.fmeri.gov.ba .

Poziv za prijavu kandidata - aktivna zastita od pozara - novembarski ispitni rok 2020.

POZIV za prijavu kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara novembarskom ispitnom roku 2020. godine

Poziv za prijavu kandidata - aktivna zaštita od požara - septembarski ispitni rok 2020.

  POZIV

za prijavu kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara septembarskom ispitnom roku 2020. godine

Poziv za prijavu kandidata - aktivna zastita od pozara - junski ispitni rok 2020.

 POZIV

za prijavu kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara junskom ispitnom roku 2020. godine

Poziv za prijavu kandidata - aktivna zastita od pozara - aprilski ispitni rok 2020.

POZIV
za prijavu kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara u aprilskom ispitnom roku 2020. godine

Javna rasprava: Nacrt kataloga kriterija za odrzivi razvoj u sektoru malih hidroelektrana u BiH

Obavještavamo Vas da je, uz tehničku asistenciju Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), kroz projekat Podsticanje obnovljivih izvora energije, a koji GIZ implementira u ime Njemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), međuinstitucionalna i međuentitetska radna grupa izradila Nacrt kataloga kriterija za održivi razvoj u sektoru malih hidroelektrana u BiH.

Poziv za prijavu kandidata - aktivna zastita od požara - septembarski ispitni rok 2019.

Poziv za prijavu kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara u septembarskom ispitnom roku 2019. godine

Skupština Energoinvest Comet d.d. Sarajevo

Prijava, punomoć i materijali za Skupštinu dioničara privrednog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo, zakazane za dan 05.08.2019. godine

Poziv za prijavu kandidata - aktivna zaštita od požara - junski ispitni rok

Poziv za prijavu kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara u junskom ispitnom roku 2018. godine.

Poziv za prijavu kandidata - aktivna zastita od pozara - aprilski ispitni rok

Poziv za prijavu kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara u aprilskom ispitnom roku 2018. godine

Poziv za prijavu kandidata - aktivna zastita od pozara - novembarski ispitni rok 2017.

Poziv za prijavu kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara u novembarskom ispitnom roku 2017. godine

Poziv za prijavu kandidata - aktivna zaštita od požara - septembarski ispitni rok 2017.

Poziv za prijavu kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara u septembarskom ispitnom roku 2017. godine

Poziv za prijavu kandidata - aktivna zastita od pozara - junski ispitni rok 2017.

Poziv za prijavu kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara u junskom ispitnom roku 2017. godine

Poziv za prijavu kandidata - aktivna zastita od pozara - aprilski ispitni rok 2017.

Poziv za prijavu kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara u aprilskom ispitnom roku 2017. godine

Poziv za prijavu kandidata - aktivna zastita od pozara - septembarski ispitni rok 2018.

Poziv za prijavu kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara
u septembarskom ispitnom roku 2018. godine

Poziv za prijavu kandidata - aktivna zastita od pozara - novembarski ispitni rok 2018.

Poziv za prijavu kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara u novembarskom ispitnom roku 2018. godine

Informacija o Otvorenom javnom pozivu za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za projekte energijske efikasnosti

Otvoreni javni konkurs za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata energijske efikasnosti za 2017. godinu – JK RFEE 2017/2 raspisao je Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u decembru 2017.godine i isti je otvoren do utroška planiranih sredstava, odnosno do zvanične objave o zatvaranju istog.

Prijedlog Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja industrije gradjevinskog materijala FBiH za period 2018.-2025.

Vlada Federacije BiH je na svojoj 112. sjednici od 20.07.2017. godine usvojila prijedlog Strategije razvoja industrije građevinskog materijala Federacije Bosne i Hercegovine, za period 2016.-2025. godina.

Prijedlog Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja drvne industrije FBiH 2018.-2025.

Vlada Federacije BiH je na svojoj 106. sjednici od 15.06.2017. godine usvojila prijedlog Strategije razvoja drvne industrije Federacije Bosne i Hercegovine, za period 2016.-2025. godina.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina