Skip to the content

Prijedlog Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja drvne industrije FBiH 2018.-2025.

Vlada Federacije BiH je na svojoj 106. sjednici od 15.06.2017. godine usvojila prijedlog Strategije razvoja drvne industrije Federacije Bosne i Hercegovine, za period 2016.-2025. godina.

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je, na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 22.05.2018. godine i na sjednici Doma naroda, održanoj 06.06.2018. godine donio Zaključak PF BiH broj 01-02-26-1432/17 od 06. juna 2018. godine kojim je usvojena Strategija razvoja industrije drvne industrije Federacije BiH za period 2016.-2025. godina ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/18).

Shodno operativnom planu realizacije Strategije razvoja drvne industrije Federacije BiH, po usvajanju Strategije je bilo potrebno pristupiti izradi Akcionog plana, u kojem će se definisati aktivnosti koje mogu dovesti do  ostvarenja postavljene vizije.

Rješenjem federalnog ministra energije, rudarstva i industrije broj: 07-34-1656/18 od 06.09.2018.  godine formirana je Radna grupa za izradu Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja drvne industrije Federacije BiH, koja se sastoji od predstavnika ministarstva, Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH i predstavnika privrede.

Radna grupa je izradila Prijedlog Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja drvne industrije Federacije BiH, za period 2018.-2025. godina, i isti se postavlja na web stranicu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, sa ciljem dobijanja primjedbi, prijedloga i sugestija zainteresovane javnosti, u skladu sa Uredbom o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata ("Službene novine Federacije BiH", br. 51/12).

Svoje primjedbe, sugestije i komentare možete poslati na e-mail: amela.mikulic@fmeri.gov.ba do 09.11.2018. godine.

Preuzmi Akcioni plan

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina