Skip to the content

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o rudarstvu FBiH

Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je usvojio Nacrt zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 26. redovnoj sjednici koja je održana 27.10.2021. godine, a Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine isti je usvojio je na nastavku 17. sjednice održane 03.03.2022. godine, i oba doma su donijeli zaključke o provođenju javne rasprave u trajanju od 60 dana.

Kako bi što kvalitetnije pripremili Prijedlog zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije obavještava zainteresovana lica da primjedbe, sugestije i prijedloge na Nacrt Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine mogu dostaviti na adresu ministarstva:
Alekse Šantića b.b, 88000 Mostar

ili na elektronsku adresu amir.halilcevic@fmeri.gov.ba najkasnije do 31.05.2022. godine.

Nacrt Zakona o rudarstvu - bosanski jezik

Nacrt Zakona o rudarstvu - hrvatski jezik

Nacrt Zakona o rudarstvu - srpski jezik

Zaključak Predstavničkog Doma Parlamenta FBiH

Zaključak Doma naroda Parlamenta FBiH

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina