Skip to the content

Javna rasprava: Nacrt kataloga kriterija za održivi razvoj u sektoru malih hidroelektrana u BiH

Obavještavamo Vas da je, uz tehničku asistenciju Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), kroz projekat Podsticanje obnovljivih izvora energije, a koji GIZ implementira u ime Njemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), međuinstitucionalna i međuentitetska radna grupa izradila Nacrt kataloga kriterija za održivi razvoj u sektoru malih hidroelektrana u BiH.

Nacrt Kataloga urađen je s ciljem:

- podizanja svijesti o značaju održivog razvoja i potrebe za ublažavanjem ekoloških i socioekonomskih uticaja u vezi sa izgradnjom MHE u BiH,
- promovisanja strateškog i održivog planiranja u procesu izgradnje MHE u BiH, stvaranja osnove za konsultante, projektante i investitore da ocijene kvalifikovanost projekta u ranoj fazi planiranja,
- stvaranje pravnog okvira za donosioce odluka u oblasti izdavanja licenci, dozvola i koncesija za izgradnju i puštanje u rad MHE.

Naime, potreba za izradom Kataloga javila se uvažavajući činjenicu da je hidroenergetski sektor jedan od najkompleksnijih sektora u Bosni i Hercegovini (BiH) u smislu regulative i podijeljenih nadležnosti države, entiteta, kantona i opština. Iako hidroenergija može pružiti pouzdan potencijal za čistu i ekonomičnu energetsku tranziciju sektora, životnu sredinu i lokalni socioekonomski uticaji mogu biti značajni. Zbog toga, odabir potencijalnih mjesta za izgradnju mora biti urađen kroz uzimanje u obzir jasno definisanih kriterija koji pokrivaju različite faktore održivosti i područja uticaja, a što je jedan od ključnih izazova za pozitivnu realizaciju projekata malih hidroelektrana.

Članovi Radne grupe su se složili da implementiraju zajednički pristup u razvoju Kataloga kroz četiri faze:

1. definisanje jasne metodologije za razvoj Kataloga,
2. angažovanje lokalnih i internacionalnih konsultanata,
3. razvoj Kataloga kriterija u BiH,
4. testiranje implementacije kriterija u BiH.

Kao dio prve faze, članovi Radne grupe su uradili pripremne aktivnosti na identifikaciji i analizi već postojećih instrumenata za iste svrhe, a koji su prihvaćeni u Austriji. Nakon razmatranja primjenjivosti ovih instrumenata za kontekst u BiH, članovi radne grupe izabrali su Katalog kriterija za hidroelektrane austrijske pokrajine Tirol kao osnovu za adaptaciju uslovima u BiH.

Odabir je opravdan sljedećim kriterijima koje je tirolski primjer mogao ispuniti:

- sveobuhvatnost i integrisani pristup,
- jasne, detaljne i prihvatljive metodologije za izračunavanje bodovanja kriterija i granica,
- dostupnost prateće podrške za Excel i korisničkih priručnika,
- mogućnosti grafičkog prikaza rezultata analize.

Članovi Radne grupe su prilagodili Tirolske kriterije lokalnim zakonodavnim, ekološkim, ekonomskim i tehničkim uslovima u BiH, a kao rezultat tih aktivnosti je nacrt Kataloga i pripadajućeg Excel alata.

Nacrt Kataloga sadrži značajan broj kriterija koji su podijeljeni u pet poglavlja:

1. Energetika,
2. Upravljanje vodama,
3. Prostorno planiranje,
4. Ekologija voda i
Zaštita prirode.

Pozivamo sve zainteresovane strane da pošalju pitanja i komentare na nacrt Kataloga putem e-maila na sljedeću adresu: sektor.energije@fmeri.gov.ba do 20.11.2019. godine.
Kako bi se olakšala rasprava sa javnosti i uključenim učesnicima, te da se prikupe povratne informacije o predloženom nacrtu Kataloga, kao dio pred-konsultacijskog procesa, nacrt dokumenta je dostupan za preuzimanje i pregled.
Nacrt kataloga kriterija za održivi razvoj u sektoru malih hidroelektrana u BiH možete preuzeti ovdje.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina