Skip to the content

Subvencije

Subvencije 2019. - javna preduzeća

Javni poziv 1. Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i ind ...

Subvencije 2019. - privatna preduzeća

Javni poziv 1. Javni poziv za kandidovanje programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije BiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije " ...

Subvencije 2018. - javna preduzeća

Javni poziv Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i indust ...

Subvencije 2018 - privatna preduzeća

Javni poziv Javni poziv za kandidovanje program utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industr ...

Subvencije 2017

Javni poziv Javni poziv za kandidovanje programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije rudarstva i ...

Subvencije 2017. - Ponovljeni poziv

Ponovljeni javni poziv za kandidovanje programa utroška preostalog dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije javnim  preduzećima za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika"

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Federacije u oblastima energije, rudarstva, geoloških istraživanja i industrije.