Skip to the content

Subvencije

Subvencije 2023. - javna preduzeca

1.  Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tek ...

Subvencije 2023. - pojedinci

Lista potencijalnih korisnika 1. Lista potencijalnih korisnika (formalno ispravnih zahtjeva) na dan 29.09.2023. godine Odluke 1. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 1 ...

Subvencije 2023. - privatna preduzeca

1. Javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije rudarstva i industrije "Tekuć ...

Subvencije 2022. - javna preduzeća

Javni poziv 1. Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu energije rudarstva i indu ...

Subvencije 2022. - privatna preduzeća

Javni poziv 2. Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava utvrđenih u Razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i ind ...

Subvencije 2021. - javna preduzeća

Javni poziv 1. Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i ind ...

Subvencije 2021. - privatna preduzeća

Javni poziv 2. Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i ind ...

Subvencije 2020. - javna preduzeća

Javni poziv 1. Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije javnim preduzećima" za 2020. godinu Program 1.  Program utroška sredstava ...

Subvencije 2019. - javna preduzeća

Javni poziv 1. Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i ind ...

Subvencije 2019. - privatna preduzeća

Javni poziv 1. Javni poziv za kandidovanje programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije BiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije " ...

Subvencije 2018. - javna preduzeća

Javni poziv Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i indust ...

Subvencije 2018 - privatna preduzeća

Javni poziv Javni poziv za kandidovanje program utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industr ...

Subvencije 2017

Javni poziv Javni poziv za kandidovanje programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije rudarstva i ...

Subvencije 2017. - Ponovljeni poziv

Ponovljeni javni poziv za kandidovanje programa utroška preostalog dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije javnim  preduzećima za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika"

Subvencije 2024. - privatna preduzeca

1. Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Teku ...

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina