Skip to the content

Subvencije 2023. - pojedinci

Lista potencijalnih korisnika

1. Lista potencijalnih korisnika (formalno ispravnih zahtjeva) na dan 29.09.2023. godine

Odluke

1. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Tekući transferi pojedincima- Poticaj pri kupovini električnih automobila" ("Službene novine Federacije BiH”, broj 45/23)

Program

1. Program utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Tekući transferi pojedincima- Poticaj pri kupovini električnih automobila"

Javni poziv

1. Javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Tekući transferi pojedincima- Poticaj pri kupovini električnih automobila"

Zahtjevi

1. Zahtjev za dodjelu finansijskih sredstava

Izjave

1. Izjava I

2. Izjava II

Pitanja - odgovori

Pitanje:
Koje su relevantne vrijednosti emisije CO2 za full hybrid vozila koje se uzimaju u obzir prilikom dodjele subvencije.

Odgovor:
Subvencija se dodjeljuje za full hybrid vozila čija emisija CO2 ne prelazi vrijednost od 130 g/km.
Relevantna je tzv. Kombinovana vrijednost iz Certiifikata o usklađenosti proizvođača. Kombinovana vrijednost relevantna je zato što obuhvata potpuni proračun za sve faze ciklusa priliikom ispitivanja vozila.
Ukoliko na fakturi nije navedena kombinovana vrijednost emisije i ako ne posjedujete certifikat o usklađenosti proizvođača za vozilo, potrebno je da od ovlaštenog prodavaca, zatražite da vam izda potpisanu i ovjerenu potvrdu, kombinovane vrijednosti emisije CO2 u g/km.

Pitanje:
U procesu sam kupovine Mild hibirida, koji koristi motor sa unutarnjim sagorijevanjem i elektro motor te emisije CO2 ne prelaze iznos od 130 g/km. Zanima me je li moguće ostvariti subvencije za ovakav tip vozila?

Odgovor:
Nije moguće ostvariti subvenciju.
Programom je definisano da će se subvencije dodjeljivati za vozila koja imaju isključivo električni pogon kao i dvije vrste hibridnih vozila (plug-in i full hybrid), sa definisanim količinama emisije CO2.
Poticaji za druge vrste hibrida nisu predviđeni ovim Programom.
Iako tip vozila koje namjeravate kupiti, ne prelazi emisiju CO2 od 130 g/km, što je prema tehničkim uslovima maksimalni dozvoljeni iznos, ali za full hybrid vozila, što je prvi uslov koji moramo ispoštovati.

Pitanje:
Invalid sam 80% i na osnovu carinskog zakona korisnik sam povlastica – oslobađanje plaćanje carine za uvoz vozila. Da li mogu podnijeti zahtjev i biti korisnik subvencije (obzirom na izjavu kojom tvrdim da nisam korisnik subvencije iz Budžeta Federacije BiH)?

Odgovor:
Možete podnijeti zahtjev.
Povlastica koju ste ostvarili na osnovu carinskog zakona neće uticati na dodjelju poticaja za kupovinu električnih i hibridnih vozila, ukoliko ispunjavate uslove predviđene Programom i Javnim pozivom

Pitanje:
Kupila sam korišteno električno vozilo staro dvije godine. Imam li pravo na poticaj?

Odgovor:
Nemate pravo na subvenciju.
Programom i Javnim pozivom definisano da će se poticaj dodjeljivati isključivo za nova vozila

Pitanje:
Kupio bih električni automobil na lizing, a on podrazumjeva da vozilo neće biti u mom vlasništvu i registrovano na mene za vrijeme trajanja lizinga. Imam li pravo biti korisnik subvencije?

Odgovor:
Programom i javnim pozivom definisano je da korisnik poticaja može biti isključivo fizičko lice - vlasnik vozila sa prvom registracijom vozila na ime vlasnika (fizičko lice) u 2023. godini.

Ukoliko ste korisnik i tzv. finansijskog lizinga tj. da je vozilo registrovano na vaše ime, ne možete biti korisnik subvencije jer Izjavom I se obavezujete da će vozilo biti u vašem vlasništvu najmanje dvije godine.

Pitanje:
Da li se Testno vozilo smatra novim vozilom?

Odgovor:
Ako je Testno vozilo u trenutku kupovine bilo registrovano ne smatra se novim vozilom.
Programom i Javnim pozivom definisano je da se subvencije dodjeljuju samo za nova vozila tj. vozila koja nikada i nigdje ranije nisu bila registrovana.
Ako testno vozilo do trenutka kupovine nije bilo registrovano u federalnom MUP-u na drugog korisnika (fizičko ili pravno lice), smatra se novim vozilom.
Ukoliko je vozilo u trenutku kupovine već bilo registrovano na drugo pravno ili fizičko lice, bez obzira u koje namjene je bilo korišteno, takvo vozilo se smatra korištenim. Subvencije se dodjeljuju samo za vozila u vlasništvu fizičkog lica, registrovana u 2023. godini i da je ta prva registracija na ime vlasnika – fizičkog lica.

Pitanje:
Zadovoljni sam vlasnik automobila na hibridni pogon, tzv. “ full hybrid”, a kojeg sam nabavio i registrovao u Bosni i Hercegovini krajem 2022.godine.
Interesuje me da li se nedavno raspisani Poziv Ministarstva odnosi na mene, t.j. da li mogu dobiti pomenuti poticaj?

Odgovor:
Ne možete ostvariti pravo na subvenciju.
Ako ste Vaš automobil registrovali u periodu prije 01.01.2023. godine, ne možete ostvariti pravo na poticaj, budući da su finansijska sredstva predviđena Budžetom Federacije BiH za 2023. godinu. U skladu s tim, Programom je definisano da će se subvencije dodjeljivati samo za električna i dvije vrste hibridnih vozila registrovanih u Federaciji BiH u 2023. godini.

 

 

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina