Skip to the content

Subvencije 2023. - javna preduzeća

1.  Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije javnim preduzećima - za uvezivanje radnog staža"

Odluke

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - za uvezivanje radnog staža“

Program

Program utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - za uvezivanje radnog staža“

Javni poziv

Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije javnim preduzećima - za uvezivanje radnog staža"

Zahtjevi

Zahtjev za dodjelu grant sredstava za Program utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije javnim preduzećima - za uvezivanje radnog staža"

Izjave

Izjava uz zahtjev za dodjelu grant sredstava

2.  Ponovljeni javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije javnim preduzećima - za uvezivanje radnog staža"
Javni poziv

Ponovljeni javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije javnim preduzećima - za uvezivanje radnog staža"

Zahtjevi

Zahtjev za dodjelu grant sredstava za Program utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije javnim preduzećima - za uvezivanje radnog staža"

Izjave

Izjava uz zahtjev za dodjelu grant sredstava

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina