Skip to the content

Subvencije 2023. - privatna preduzeća

1. Javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - regresiranje kamata - garantni fond"
Odluke

1. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - regresiranje kamata - garantni fond"

Programi

1. Program utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - regresiranje kamata - jamstveni fond"

2.  Javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - Poticaj pri kupovini električnih automobila"
Lista potencijalnih korisnika

Lista potencijalnih korisnika (formalno ispravnih zahtjeva) na dan 30.11.2023. godine

Odluke

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - Poticaj pri kupovini električnih automobila"

Program

Program utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - Poticaj pri kupovini električnih automobila"

Javni poziv

Javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - Poticaj pri kupovini električnih automobila"

Zahtjevi

Zahtjev za dodjelu finansijskih sredstava - privatna preduzeća

Zahtjev za dodjelu finansijskih sredstava - poduzetnici/obrtnici/ostale samostalne djelatnosti

Izjave

1. Izjava I

2. Izjava II

3. Javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - za uvezivanje radnog staža“
Odluke

1. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - za uvezivanje radnog staža"

Programi

1. Program utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - za uvezivanje radnog staža“

Javni poziv

1. Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - za uvezivanje radnog staža"

Zahtjevi

1. Zahtjev za dodjelu grant sredstva

Izjave

1. Izjava uz zahtjev za dodjelu grant sredstava

4. Ponovljeni javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - za uvezivanje radnog staža“
Javni poziv

1. Ponovljeni Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - za uvezivanje radnog staža"

Zahtjevi

1. Zahtjev za dodjelu grant sredstva

Izjave

1. Izjava uz zahtjev za dodjelu grant sredstava

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina