Skip to the content

Kapitalni transferi

Kapitalni transferi 2018 - javna preduzeca

Javni poziv Javni poziv za kandidovanje utroška sredstava "Kapitalni transferi javnim preduzećima - finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine" iz oblasti namjenske industrije ...

Kapitalni transferi 2018 - privatna preduzeca

Javni poziv Javni poziv za kandidovanje utroška sredstava namijenjenih za finansiranje razvojnih projekata u Federaciji BiH za privatna preduzeća iz oblasti namjenske industrije Program Program utr ...

Kapitalni transferi 2017

Javni poziv za kandidovanje Programa utroška grant sredstava u tvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi javnim preduzećima - finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine"

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Federacije u oblastima energije, rudarstva, geoloških istraživanja i industrije.