Skip to the content

Kapitalni transferi

Kapitalni transferi 2024.

Odluke 1. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapit ...

Kapitalni transferi 2020

Javni poziv Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i indust ...

Kapitalni transferi 2018 - javna preduzeca

Javni poziv Javni poziv za kandidovanje utroška sredstava "Kapitalni transferi javnim preduzećima - finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine" iz oblasti namjenske industrije ...

Kapitalni transferi 2018 - privatna preduzeca

Javni poziv Javni poziv za kandidovanje utroška sredstava namijenjenih za finansiranje razvojnih projekata u Federaciji BiH za privatna preduzeća iz oblasti namjenske industrije Program Program utr ...

Kapitalni transferi 2017

Javni poziv za kandidovanje Programa utroška grant sredstava u tvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi javnim preduzećima - finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine"

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina