Skip to the content

Kapitalni transferi 2017

Javni poziv

Javni poziv za kandidovanje Programa utroška grant sredstava u tvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi javnim preduzećima - finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine"

Program

Program utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi javnim preduzećima – Finansiranje razvojnih projekata u Federaciji BiH"

Zahtjev

Zahtjev za dodjelu grant sredstavaza Program utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi javnim preduzećima – Finansiranje razvojnih projekata u Federaciji BiH"

Odluke
  1. Odluka o usvajanju Programa utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi javnim preduzećima - finansiranje razvojnih projekata u Federaciji BiH"
  2. Odluka o izboru korisnika dijela grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije Bosne i Hercegovineza za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi javnim preduzećima - finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine"
  3. Odluka o izboru korisnika preostalog dijela grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi javnim preduzećima – Finansiranje razvojnih projekata u Federaciji BiH"
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina