Skip to the content

Subvencije 2024. - neprofitne organizacije

1. Transfer Agenciji za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za pokriće viška rashoda nad prihodima iz prethodnih godina i obezbjeđenje tekuće likvidnosti
Odluke

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer Agenciji za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za pokriće viška rashoda nad prihodima iz prethodnih godina i obezbjeđenje tekuće likvidnosti “

Program

Program utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer Agenciji za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za pokriće viška rashoda nad prihodima iz prethodnih godina i obezbjeđenje tekuće likvidnosti “

2. Transfer Agenciji za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za izmirenje preostalih obaveza na osnovu presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine 
Odluke

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije neprofitnim organizacijama - Transfer Agenciji za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za izmirenje preostalih obaveza na osnovu presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine “

Program

Program utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije neprofitnim organizacijama - Transfer Agenciji za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za izmirenje preostalih obaveza na osnovu presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine “

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina