Skip to the content

Informacija o Otvorenom javnom pozivu za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za projekte energijske efikasnosti

Otvoreni javni konkurs za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata energijske efikasnosti za 2017. godinu – JK RFEE 2017/2 raspisao je Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u decembru 2017.godine i isti je otvoren do utroška planiranih sredstava, odnosno do zvanične objave o zatvaranju istog. Sredstva iz Revolving fonda za projekte energijske efikasnosti JK RFEE 2017/2 se dodjeljuju putem kredita, a svi detalji o aktivnostima koje mogu biti predmet finansiranja, kao i uslovi koje korisnici moraju ispunjavati su detaljno opisani u tekstu Javnog konkursa.
Raspoloživi budžet za JK RFEE 2017/2 iznosi 1.670.000 KM, a kamatna stopa za kreditna sredstava je fiksna i iznosi 0%, a rok otplate do 7 godina uz uključen grace period do 12 mjeseci.

Link na kojem možete pronaći kompletan tekst Otvorenog javnog konkursa za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata energijske efikasnosti za 2017. godinu – JK RFEE 2017/2 je slijedeći:


http://www.fzofbih.org.ba/userfiles/file/konkurs/Javni%20konkurs_RFEE%202017-2_FINAL_21-11-17_F(2).pdf

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina