Skip to the content

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći izvoznim privrednim društvima u Sektoru industrije

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je na svojoj 240. sjednici, održanoj 16.10. 2020. godine, Uredbu o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije BiH u okolnostima pandemije COVID-19 ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/20)

Donošenjem ove Uredbe, ispunili su se svi preduslovi za objavu Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći, u ukupno raspoloživom iznosu od 30.000.000 KM, privrednim društvima, izvoznicima na web stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije www.fmeri.gov.ba .

Obavijest o objavi Javnog poziva objavljena je 20.10.2020. godine u dnevnim novinama "Večernji list" i "Dnevni avaz". Javni poziv je otvoren 21 dan od dana Obavijesti o objavi Javnog poziva u dnevnim novinama, odnosno do 10.11.2020. godine.

Pozivamo sva privredna društva, sa većinskim privatnim vlasništvom, koja su periodu od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine ostvarila izvoz preko 30% od ukupnog prihoda iz sljedećih industrijskih grana:

a. Metalna, elektro i automobilska industrija,
b. Industrija građevinskog materijala i nemetala,
c. Drvna, papirna i grafička industrija,
d. Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće,
e. Hemijska i farmaceutska industrija i industrija gume i plastike,

da preuzmu Javni poziv sa web stranice Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije www.fmeri.gov.ba, te dostave prijave i traženu dokumentaciju ukoliko ispunjavaju zadane kriterije.

Tekst poziva možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Bosanski jezik - Hrvatski jezik - Srpski jezik

Tekst Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije BiH u okolnostima pandemije COVID-19 ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/20) možete vidjeti na sljedećim linkovima:

https://fmeri.gov.ba/media/1899/uredba_covid19_bos.pdf

https://fmeri.gov.ba/media/1900/uredba_covid19_cro.pdf

https://fmeri.gov.ba/media/1901/uredba_covid19_srb.pdf

 

 

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina