Skip to the content

Obavijest za podnosioce zahtjeva za poticaje pojedincima pri kupovini električnih automobila

Obavještavaju se potencijalni podnosioci zahtjeva na Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Tekući transferi pojedincima - poticaj pri kupovini električnih automobila" („Službene novine Federacije BiH“ broj 50/23) da je utvrđena Lista potencijalnih korisnika (formalno ispravnih zahtjeva), na dan 29.09.2023. godine.

Konstatuje se da su finansijska sredstva po ovom Programu utrošena, te da Javni poziv više nije otvoren.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina