Skip to the content

Sektor energije

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić sastao se danas u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu sa timom projekta “Podrška Evropske unije energetskom sektoru u BiH” (EU4Energy), a kojim upravlja Delegacija EU u BiH. Teme sastanka odnosile su se na ispunjavanje prioritetnih zadataka koji stoje pred našom zemljom u procesu stvaranja okvira koji će omogućiti održivu energetsku tranziciju.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić susreo se danas u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu s rezidentnom predstavnicom UNDP-a u našoj zemlji Stelianom Nederom s kojom je razgovarao o prioritetima i strateškim opredjeljenima resornog ministarstva, kao i budućoj saradnji sa ovom razvojnom agencijom.

Tekst Obavještenja za javnost u .PDF formatu

Tekst Obavještenja za javnost u .PDF formatu možete preuzeti OVDJE

U skladu sa odredbama Pravilnika o redovnom energijskom auditu sistema grijanja i sistema klimatizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj 67/22), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je, u postupku izdavanja ovlaštenja za provođenje Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja osoba koje će obavljati poslove provođenja redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije – pravnog lica, Rješenjem broj: UP/I-05-13-6-732/22 od 04.01.2023. godine, ovlastilo privredno društvo „nLogic“ d.o.o. Sarajevo za provođenje predmetnog Programa.

Tekst Obavještenja za javnost u .PDF formatu možete preuzeti OVDJE

U skladu sa navedenim, privredno društvo nLogic Sarajevo je prvo ovlašteno pravno lice od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, za sprovođenje stručnog osposobljavanja i usavršavanja lica koja će obavljati redovne energijske audite sistema grijanja i sistema klimatizacije, što je otvorilo mogućnost za dodatno unapređenje i afirmisanje ušteda energije i energenata u sistemima grijanja i klimatizacije.

Tekst Obavještenja za javnost u .PDF formatu možete preuzeti OVDJE

Tekst Obavještenja za javnost u .PDF formatu možete preuzeti na sljedećem LINKU

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina