Skip to the content

Sektor energije

Obavještenje za javnost u .pdf formatu možete preuzeti na sljedećem LINKU

Obavještenje za javnost u .pdf formatu možete preuzeti na sljedećem LINKU

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije pripremilo je i u parlamentarnu proceduru uputilo set od tri zakonska prijedloga iz energetskog sektora koji su većinom glasova usvojeni u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije saopćilo je da se set reformskih zakona iz oblasti energije koje je utvrdila Vlada Federacije BiH nalazi na dnevnom redu predstojeće sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, zakazane za srijedu, 21. juna, kao i sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH, zakazane za 26. juni ove godine. Radi se o zakonima o električnoj energiji FBiH, zatim o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH, te o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić sastao se danas u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu sa timom projekta “Podrška Evropske unije energetskom sektoru u BiH” (EU4Energy), a kojim upravlja Delegacija EU u BiH. Teme sastanka odnosile su se na ispunjavanje prioritetnih zadataka koji stoje pred našom zemljom u procesu stvaranja okvira koji će omogućiti održivu energetsku tranziciju.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić susreo se danas u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu s rezidentnom predstavnicom UNDP-a u našoj zemlji Stelianom Nederom s kojom je razgovarao o prioritetima i strateškim opredjeljenima resornog ministarstva, kao i budućoj saradnji sa ovom razvojnom agencijom.

Tekst Obavještenja za javnost u .PDF formatu

Tekst Obavještenja za javnost u .PDF formatu možete preuzeti OVDJE

U skladu sa odredbama Pravilnika o redovnom energijskom auditu sistema grijanja i sistema klimatizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj 67/22), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je, u postupku izdavanja ovlaštenja za provođenje Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja osoba koje će obavljati poslove provođenja redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije – pravnog lica, Rješenjem broj: UP/I-05-13-6-732/22 od 04.01.2023. godine, ovlastilo privredno društvo „nLogic“ d.o.o. Sarajevo za provođenje predmetnog Programa.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina