Skip to the content

FMERI: Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije FBiH donosi nove prednosti za energetski sektor, građane i privredu

Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije FBiH donosi nove prednosti za energetski sektor, građane i privredu. Zakonom se uvodi novi sistem za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora kroz transparentniju dodjelu poticaja baziranu na tržišnim principima (aukcijama). Također, uvodi se mogućnost da građani koji su do sada tradicionalno bili samo potrošači, postanu i proizvođači električne energije (tzv. „prosumeri“), kao i da se udružuju u „zajednice obnovljive energije“ i tako nastupaju zajednički na tržištu.

- Zbog rasta cijena električne energije i sve nižih troškova novih tehnologija, proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije postaje sve privlačnija potrošačima električne energije. Potrošači sada imaju mogućnost da sami proizvedu dio električne energije za vlastite potrebe, izgradnjom solarnih elektrana i vjetroelektrana. Ovaj pristup omogućava potrošačima ne samo da doprinose smanjenju emisija ugljičnog dioksida i očuvanju okoliša, već i da aktivno učestvuju u procesu tranzicije ka obnovljivim izvorima energije. Time ne samo da doprinose globalnim naporima u borbi protiv klimatskih promjena, već mogu i značajno smanjiti vlastite račune za električnu energiju, postajući manje ovisni o tradicionalnim izvorima energije i fluktuacijama tržišta – navodi se u saopćenju Ministarstva.

 

Novi sistem poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, kako ističu iz Ministarstva, uvodi postupak Aukcije za mala postrojenja (FIT aukcija) i Aukcije za velika postrojenja (FIP aukcija). Oba postupka povećavaju troškovnu efikasnost, udovoljavaju i principima transparentnosti i demokratičnosti, te osiguravaju pravičnu i racionalnu raspodjela javnih sredstava koja se prikupljaju od krajnjih kupaca električne energije. Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, Operatoru za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (OIEiEK) i Fondu za zaštitu okoliša FBiH, novi Zakon propisuje obaveze informisanja javnosti o podsticajnim mjerama za obnovljive izvore energije i efikasne kogeneracije (OIEiEK), razvijanje edukativnih programa, te organizovanje različitih javnih i stručnih rasprava.

- S druge strane, Zakon definiše sheme snabdijevanja za prosumere u vidu neto mjerenja i neto obračuna, proceduru za dobijanja statusa prosumera, te obavezu harmonizacije propisa jedinicama lokalne samouprave i kantonalne uprave u kontekstu pojednostavljenja procedura za ishodovanje dozvola prosumera. Također, u kontekstu Prosumera, Zakon jasno određuje način mjerenja i dostavljanja podataka, osnove za zajedničko djelovanje prosumera, te sufinansiranje izgradnje postrojenja prosumera. Istovremeno, Zakon propisuje obavezu podržavanja lokalnih inicijativa za razvoj zajednice obnovljive energije. Zakonom su propisana prava zajednica obnovljive energije poput mogućnosti proizvodnje, potrošnje, skladištenja, razmjene i prodaje električne energije iz obnovljivih izvora, mogućnost otkupa po garantovanoj otkupnoj cijeni za mala postrojenja te obavezu određivanja tehnoloških kvota za mala postrojenja – navodi se u saopćenju Ministarstva.

 

Novi Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije FBiH, kako pojašnjavaju iz Ministarstva, slijedi najbolje međunarodne prakse i relevantne pravne akte EU, poštujući međunarodno preuzete obaveze BiH i odluke donesene u okviru Ugovora o uspostavi Energetske zajednice. Osim toga, prilikom pisanja Zakona u obzir su uzeti i drugi zakoni u BiH, te je sama transpozicija direktive prilagođena na način da ne dolazi do pravne nesigurnosti i kolizije različitih zakona. Usvajanjem zakona osiguran je visok stepen harmonizacije s pravnim okvirom Evropske unije, a istovremeno su zadržana rješenja iz prethodne legislative koja su se pokazala efikasna u praksi i koja nisu u suprotnosti sa pravnom stečevinom EU.

 

Izrada ovog zakona rezultat je zajedničkog rada Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, domaćih i međunarodnih institucija i eksperata, saopćeno je iz ovog Ministarstva.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina