Skip to the content

Vijesti

Na osnovu člana 39. stav (6) i člana 161. tačka 19) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09), u saradnji sa Federalnom upravom civilne zaštite, ministar Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije je donio PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić susreli su se u Banjaluci gdje su razmatrali aktuelna pitanja u vezi sa međusobnom saradnjom, te definisali pravce zajedničkog djelovanja u narednom periodu.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić sastao se sa v.d. generalnim direktorima javnih preduzeća Elektroprivrede BiH Sanelom Buljubašićem i Elektroprivrede HZ HB Dragom Bagom kako bi razmijenili iskustva, ciljeve i dalje korake na implementaciji novousvojenog Zakona o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine.

U sjedištu Federalne vlade u Sarajevu danas je predstavljena online platforma E-prijava. Radi se o platformi koju je kreirao projekat Vlade Sjedinjenih Američkih Država, USAID EPA, i koja će doprinijeti sistemskom pristupu finansiranju mjera energetske efikasnosti u BiH.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić razgovarao je sa v.d. generalnim direktorom JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sanelom Buljubašićem o trenutnom stanju u ovom javnom preduzeću i rudnicima, te problemima sa kojim se suočavaju u radu.

Obavještavamo širu javnost i zainteresovane stranke da su u Federaciji Bosne i Hercegovine, doneseni zakoni:

- Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (LINK) i
- Zakon o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine (LINK)

koji su objavljeni u Službenim novinama Federacije BiH dana 09.08.2023. godine, a koji su stupili na snagu dana 17.08.2023. godine.

Na osnovu člana 40. stav (4) Zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/17), ministar Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije je donio PRAVILNIK O OZNAČAVANJU KLASE ENERGIJSKE EFIKASNOSTI PROIZVODA sa svim PRILOZIMA  koji je objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 60/23 od 09.08.2023. godine

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić sastao se jučer 08.08.2023. godine, u sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u BiH Michaelom J. Murphijem.

Obavještenje za javnost u .pdf formatu možete preuzeti na sljedećem LINKU

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina