Skip to the content

Vijesti

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić posjetio je Elektroprivredu BiH d.d. Sarajevo gdje se sastao sa Upravom ove kompanije na čelu sa v. d. generalnim direktorom Sanelom Buljubašićem.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije saopćilo je da je održan drugi po redu sastanak o problematici RMU Zenica, na kojem su učestvovali predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, JP "Elektroprivreda BiH" d. d. - Sarajevo, RMU Zenica i Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je sastanak sa predsjednikom Sindikata Arcelor Mittal Zenica Rešidom Fetićem. Sastanku su prisustvovali i predsjednik Kantonalnog odbora sindikata metalaca ZDK Kenan Mujkanović, predsjednik Sindikata metalaca FBiH Almir Salihović i predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Selvedin Šatorović.

Na poziv federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića održan je radni sastanak sa predstavnicima Rudnika mrkog uglja Banovići d.d. Banovići i članovima Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Ovom sastanku u ime RMU Banovići prisustvovali su predsjednik Nadzornog odbora Enver Omazić, v.d. direktor Rasim Dostović i v.d. izvršni direktor za investicije i razvoj novih djelatnosti Nenad Todorović

Obavještavaju se potencijalni podnosioci zahtjeva na Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Tekući transferi pojedincima - poticaj pri kupovini električnih automobila" („Službene novine Federacije BiH“ broj 50/23) da je utvrđena Lista potencijalnih korisnika (formalno ispravnih zahtjeva), na dan 29.09.2023. godine.

Konstatuje se da su finansijska sredstva po ovom Programu utrošena, te da Javni poziv više nije otvoren.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić razgovarao je sa predstavnicima Njemačke razvojne banke Kreditanstalt for Wiederaufbau Frankfurt (KfW), na čelu sa direktoricom ureda KfW u BiH Jasminom Salihagić.

Na poziv federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića održan je radni sastanak u Rudniku mrkog uglja "Zenica" u Zenici. Na sastanku su pored ministra i saradnika učestvovali generalni direktor JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, izvršni direktor za proizvodnju JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, rukovodstvo Rudnika mrkog uglja "Zenica" u Zenici, te predstavnici Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je sastanak sa direktoricom Evropske banke za obnovu i razvoj u BiH (EBRD) Manuelom Naessl. Sastanku je prisustvovao i v.d. generalni direktor JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sanel Buljubašić sa članovima Uprave. Glavna tema razgovora bili su projekti koji vode ka dekarbonizaciji, saopćeno je iz Federalnog ministarstva.

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH i u skraćenom postupku uputila ga u parlamentarnu proceduru.

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela Odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima zavisnih društava - rudnici uglja u Koncernu EPBiH. Ovom odlukom za uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za PIO/MIO za 101 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje odobrava se ukupno 3.963.355,79 KM.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina