Skip to the content

Registar energetskih dozvola

Na osnovu člana  33. stav (4) i (6) Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja ("Službene novine Federacije BiH", broj: 27/14), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavljuje: Registar dozvola.

Ažurirano: 13. decembar 2023. godine

 

 

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina