Skip to the content

Registar izdatih rješenja po Pravilniku o električnim mjerenjima

REGISTAR izdatih rješenja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije po PRAVILNIKU o utvrđivanju ispunjavanja uslova za obavljanje periodičnih pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, električnim uređajima, električnim instalacijama i izdavanju isprava ("Službene novine Federacije BiH", broj: 18/15 od od 06.03.2015.)

 

Ažurirano: 18. mart 2024. godine

 

RB Naziv i sjedište pravnog lica Adresa Broj rješenja i datum izdavanja Rok važenja rješenja
1

"ELKO-MARIĆ" d.o.o. Mostar

ul.Maršala Tita br.294, Mostar

UP/I-05-13-3-22/20 od 20.02.2020.g.

do 20.02.2024.g.

2

 „ZT TEHNOZAŠTITA“ d.o.o. Sarajevo

ul. Kranjčevićeva br. 11, Sarajevo

UP/I-05-13-3-63/20 od 09.03.2020.g.

do 09.03.2024.g.

3

"KLAUS LEHMANN GmbH" d.o.o. Gračanica

ul. Grabovac bb, Gračanica

UP/I-05-17-750/19 od 10.03.2020.g.

do 10.03.2024.g.

4

"PROVING" d.o.o. Sarajevo

ul. Milana Preloga bb, Sarajevo

UP/I-05-13-3-87/20 od 13.03.2020.g.

do 13.03.2024.g.

5

"TEHNONORM" d.o.o. Mostar

ul. Put 29 HUD broj 29A, Mostar

UP/I-05-13-3-79/20 od 18.03.2020.g. 

do 18.03.2024.g.

6

 „MC–STELLA“ d.o.o. Velika Kladuša

ul. Trnovačka br.10, Velika Kladuša

UP/I-05-17-3-47/20 od 26.03.2020.g. 

do 26.03.2024.g.

7

„TEHNOSIGURNOST“ d.o.o. Sarajevo

ul. Sakiba Nišića br. 5, Sarajevo

UP/I-05-13-3-129/20 od 16.04.2020.g.

do 16.04.2024.g.

8

„ZAGREBINSPEKT“ d.o.o. Mostar

ul. Rudarska 247, Mostar        

UP/I-05-13-3-113/20 od 11.05.2020.g.

do 11.05.2024.g.

9

„FIRING“ d.o.o. Visoko           

ul. Čajengradska b.b., Visoko

UP/I-05-13-3-195/20 od 13.05.2020.g.

do 13.05.2024.g.

10

"KALELEKTRIK" d.o.o. Živinice

Industrijska zona Ciljuge II br. 10, Živinice

UP/I-05-13-3-140/20 od 15.05.2020.g.

do 15.05.2024.g.

11

"BH TELECOM" d.d. Sarajevo

ul. Franca Lehara broj 7, Sarajevo

UP/I-05-13-3-215/20 od 19.05.2020.g.

do 19.05.2024.g.

12

ELECTRA d.o.o. Sarajevo

Porodice Ribar br. 43, Sarajevo

UP/I-05-13-3-149/20 od 20.05.2020.g.

do 20.05.2024.g.

13

MANNER COMMERCE d.o.o. Sarajevo

ul. Tvornička broj 3, Sarajevo, Ilidža

UP/I-05-13-3-133/20 od 08.06.2020.g. 

do 08.06.2024.g.

14

"Institut za sigurnost i okoliš" d.o.o. Tuzla     

Stupine B2, ul. Mehmedalije Maka Dizdara, PP A6, Tuzla

UP/I-05-13-3-256/20 od 08.06.2020.g.

do 08.06.2024.g.

15

KONČAR – INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU d.d. Zagreb

Fallerovo šetalište br. 22, Zagreb,  R. Hrvatska Predstavništvo: Ante Starčevića bb/III, Mostar

UP/I-05-13-3-157/20 od 11.06.2020.g. 

do 11.06.2024.g.

16

 "ENERGOINVEST - SUE" d.d. Sarajevo

ul. Tvornička broj 3, Sarajevo

UP/I-05-13-3-227/20 od 11.06.2020.g.

do 11.06.2024.g

17

El. Impuls d.o.o. Kakanj

ul. Almira Hasagića br. 67, Kakanj      

UP/I-05-13-3-242/20 od 19.06.2020. g

do 19.06.2024.g.

18

JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo, Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica

ul. Jaroslava Černija br. 1, Jablanica

UP/I-05-13-3-259/20 od 26.06.2020.g.

do 26.06.2024.g.

19

"STEP" d.d. Sarajevo                       

ul. Halilovići br. 2, Sarajevo

UP/I-05-13-3-300/20 od 29.06.2020.g. 

do 29.06.2024.g.

20

ELEKTROCENTAR Petek d.o.o. Tuzla

ul. Tomislava Ramnjaka br. 54

UP/I-05-13-3-139/20 od 29.06.2020.g. 

do 29.06.2024.g.

21

"NETZ-ELEKTRIK" d.o.o. Gradačac

ul. Sarajevska bb, Gradačac

UP/I-05-13-3-321/20 od 08.07.2020.g.

do 08.07.2024.g.

22

"CULON" d.o.o. Tuzla

ul. Rade Uhkika 97, Tuzla

UP/I-05-13-3-304/20 od 10.07.2020.g.

do 10.07.2024.g.

23

JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, PJ: Proizvodnja električne energije 

Ulica kralja Petra Krešimira IV broj:6-A, Mostar

UP/I-05-13-3-64/20 od 20.07.2020. g.

do 20.07.2024.g.

24

"ABG-ELEKTRO" d.o.o. Gračanica

ul. 22. Divizije bb, Gračanica

UP/I-05-13-3-305/20 od 14.07.2020.g.

do 14.07.2024.g.

25

"ELEKTROPRIJENOS BiH" -"ELEKTROPRENOS BiH" a.d. Banja Luka

ul. Marije Bursać 7a, Banja Luka

UP/I-05-13—3-314/20 od 05.08.2020.g.

do 05.08.2024.g.

26

"ERING" d.o.o. Živinice

ul. Partizanska br. 8, Živinice

UP/I-05-13-3-316/20 od 11.08.2020.g.  

do 11.08.2024.g.

27

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica

ul. Safveta bega Bašagića broj 6, Zenica

UP/I-05-13-3-208/20 od 13.08.2020.g.

do 13.08.2024.g.

28

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać 

 

ul. Bosanska br. 25, Bihać 

 

UP/I-05-13-3-306/20 od 13.08.2020. g.

 

do 13.08.2024.g.

 

 

29

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Podružnica Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj

ul. Čatići, Kakanj

UP/I-05-13-3-374/20 od 21.08.2020.g.

do 21.08.2024.g.

30

"RUDARSKI INSTITUT" d.d. Tuzla

ul. Rudarska br. 72, Tuzla

UP/I-05-13-3-416/20 od 26.08.2020.g.

do 26.08.2024.g.

31

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Podružnica Termoelektrana "Tuzla", Tuzla

ul. 21. Aprila, Tuzla

UP/I-05-13-3-367/20 od 26.08.2020.g.

do 26.08.2024.g.

32

"Elektroprizma" d.o.o. Tešanj

ul. Patriotske lige bb, Tešanj

UP/I-05-13-3-382/20  od 21.09.2020.g.

do 21.09.2024.g.

33 "EXPERT" d.o.o. Vitez 

Ul. Kulina bana b.b. Vitez

UP/I-05-13—3-417/20 od 23.09.2020.g. 

do 23.09.2024.g.

34

"Elvik" d.o.o. Srebrenik

ul. Radnička bb, Srebrenik

UP/I-05-13-3-373/20  od 23.09.2020.g.

do 23.09.2024.g.

35

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo

ul. Zmaja od Bosne 49, Sarajevo

UP/I-05-13-3-445/20 od 28.09.2020. g.

do 28.09.2024.g.

36

"General Engineering" d.o.o., Sarajevo

Vilsonovo šetalište 6, Sarajevo

UP/I-05-13-3-456/20 od 05.10.2020.g.

do 05.10.2024.g.

37

DEMA&S d.o.o. Mostar

Vrapčići b.b. Mostar

UP/I-05-13-3-421/20 od 15.10.2020.g.

do 15.10.2024.g.

38

„EDING TELECOM” d.o.o. Sarajevo

ul.Ivanjska br. 8, Sarajevo

UP/I-05-13-1-476/20 od 05.11.2020.g. 

do 05.11.2024.g.

39

MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZD IRCE A.D. Istocno Sarajevo

Vuka Karadžića br.17, Istočno Sarajevo

UP/I-05-13-3-493/20 od 12.11.2020.g.

do 12.11.2024.g.

40

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Tuzla

ul. Rudarska broj 38, Tuzla

UP/I-05-13-3-545/20 od 23.11.2020.g.

do 23.11.2024.g.

41

TEKON PROTECTION d.o.o. Tuzla

ul. Ismeta Mujezinovića 45, Tuzla

UP/I-05-13-3-512/20 od 30.11.2020.g.

do 30.11.2024.g.

42

ELCOR d.o.o. Grude

ul. Dr. Franje Tuđmana br. 88, Grude

UP/I-05-13-3-532/20 od 21.12.2020.g. 

do 21.12.2024.g.

43

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar

Adema Buća 34, Mostar

UP/I-05-13-3-604/20 od 14.01.2021.g.

do 14.01.2025.g.

44

"ELNOS BL" d.o.o. Banja Luka

Ul. Blagoja Parovića broj 100 E, Banja Luka

UP/I-05-13-3-7/21 od 02.03.2021. g.

do 02.03.2025.g.

45

"KOEL" d.o.o. Živinice

Druga ulica br. 85, Živinice

UP/I-05-13-3-43/21 od 16.03.2021. g.

do 16.03.2025.g.

46

ABB Power Grids Zagreb d.o.o.

Ul. grada Vukovara 284, Zagreb

ABB Power Grids Zagreb d.o.o. – Podružnica Mostar,  Blajburških žrtava bb., Mostar

UP/I-05-13-3-37/21 od 16.03.2021. g.

do 16.03.2025. g

47

"MONSUN" d.o.o. Lukavac

Modrac 32, Lukavac

UP/I-05-13-3-98/21 od 30.03.2021. g.

do 30.03.2025.g.

48

"MAGNET" d.o.o. Brčko distrikt BiH

ul. Sakiba Edhemovića br. 6C, Brčko

UP/I-05-13-3-103/21 od 30.03.2021.g. 

do 30.03.2025.g.

49

ZIK d.o.o. Mostar

ul. Sv. Leopolda Mandića 9/1, Mostar

UP/I-05-13-3-126/21 od 02.04.2021. g

do 02.04.2025.g.

50

d.o.o. "CAZING" Cazin

Ul. Cazinskih brigada S-32/II, Cazin

UP/I-05-13-3-20/21 od 07.04.2021. g.

do 07.04.2025.g.

51

"CONNECT-EL" d.o.o. Tuzla

ul. Tomislava Ramnjaka br.53, Tuzla

UP/I-05-13-3-135/21 od 21.04.2021. g.

do 21.04.2025.g.

52

"UMEL-DALEKOVODMONTAŽA" d.o.o. Tuzla

ul. Oslobodilaca br. 2, Tuzla

UP/I-05-13-3-180/21 od 21.04.2021. g.

do 21.04.2025.g.

53

''ALBAT'' d.o.o. Sarajevo

ul. Pavla Lukača br. 7, Sarajevo

UP/I-05-13-3-110/21 od 10.05.2021. g.

do 10.05.2025.g.

54

"VALTER-ELEKTRO" d.o.o. Sarajevo

ul. Put Famosa 38, Hrasnica

UP/I-05-13-3-182/21 od 10.05.2021. g. 

do 10.05.2025.g.

55

"TUZEX" d.o.o. Tuzla

Ul. Husinskih rudara 5-7, Tuzla

UP/I-05-13-3-173/21 od 21.06.2021.g.

do 21.06.2025.g.

56

''KOP I KO'' d.o.o. Živinice

Križaljka br. 1, Živinice

UP/I-05-13-3-310/21 od 21.06.2021. g.

do 21.06.2025.g.

57

"SIGURNOSNI INŽENJERING“ d.o.o. Široki Brijeg

Put za Timal bb, Široki Brijeg

UP/I-05-13-3-327/21 od 25.06.2021. g.

do 25.06.2025.g.

58

"GEWIS" d.o.o. Busovača

ul Bukovci bb, Busovača

UP/I-05-13-3-272/21 od 25.06.2021. g.

do 25.06.2025.g.

59

JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar

Ulica kralja Petra Krešimira IV broj:6-A, Mostar

UP/I-05-13-3-335/21 od 27.07.2021. g.

do 27.07.2025.g.

60

d.o.o "ELEKTROVOD" Cazin

Seferagići bb, Cazin

UP/I-05-13-3-339/21 od 05.08.2021. g.

do 05.08.2025.g.

61

"PROTON" d.o.o. Tuzla

Vršani br. 24, ŠI Selo, Tuzla                    

UP/I-05-13-3-366/21 od 09.08.2021. g.

do 09.08.2025.g.

62

"NEXEN" d.o.o. Banja Luka

Ul. Kozarska 61 b, Banja Luka

UP/I-05-13-3-223/21 od 06.09.2021. g.

do 06.09.2025.g.

63

"ELMONT" d.o.o. Žepče

Golubinja bb, Žepče

UP/I-05-13-3-413/21 od 15.09.2021. g.

do 15.09.2025.g.

64

"EnergoBos ILJIN" d.o.o. Sarajevo    

Vilsonovo Šetalište br. 9, Sarajevo

UP/I-05-13-3-474/21 od 23.09.2021. g.

do 23.09.2025.g.

65

"ELEKTROREMONT" d.d. Banovići

Omazići bb, Banovići

UP/I-05-13-3-400/21 od 23.09.2021. g.

do 23.09.2025.g.

66

d.o.o. ''EMT SOLAR'' Bosanska Krupa

Voloder 40, Bosanska Krupa

UP/I-05-13-3-475/21 od 04.10.2021. g.

do 04.10.2025.g.

67

"NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATION" d.o.o., Sarajevo

ul. Bulevar Meše Selimovića br. 81B/II, Sarajevo

UP/I-05-13-3-579/21 19.11.2021.g.  

do 19.11.2025.g.    

68

''ABM-SERVIS'' d.o.o. Zenica

Kranjčevićeva 1, Zenica

UP/I-05-13-3-586/21 od 30.11.2021. g.

do 30.11.2025.g.

69

"E.M.G. VITING" d.o.o. Vitez

Sadovača b.b., Sadovače, Vitez

UP/I-05-13-3-580/21 od 20.12.2021. g.

do 20.12.2025.g.

70 "ENERGO SISTEM" d.o.o. Brčko distrikt Ul. Dejtonska br. 141 A, Brčko Distrikt UP/I-05-13-3-673/21 od 07.02.2022. g. do 07.02.2026.g.
71

ENERGOINVEST d.d.-Sarajevo

ul. Hamdije Ćemerlića br.2, Sarajevo

UP/I-05-13-3-711/21 od 07.02.2022. g.

do 07.02.2026.g.

72  elektrika S d.o.o. Sarajevo

ul.Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 23 A, Sarajevo

UP/I-05-13-3-134/22 od 21.03.2022. g.

do 21.03.2026.g.

73

"PRO TEAM" d.o.o. Sarajevo

ul. Dr. Silve Rizvanbegović, broj 24b, Sarajevo, Ilidža

UP/I-05-13-3-88/22 od 28.03.2022. g.

do 28.03.2026.g.

74

JP Elektroprivreda BiH d.d.–Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. – Tuzla

Mije Keroševića Guje br. 1, Tuzla

UP/I-05-13-3-249/22 od 23.05.2022. g.

do 23.05.2026.g.

75

KONČAR – ELEKTRONIKA I INFORMATIKA, d.d., Zagreb, Republika Hrvatska

Fallerovo šetalište br. 22, Zagreb, R. Hrvatska

Predstavništvo: Ante Starčevića bb/III, Mostar

UP/I-05-13-3-288/22 od 10.06.2022. g.

do 10.06.2026.g.

76

„DELING“ d.o.o. Tuzla

Ul. Šići b.b. Tuzla

UP/I-05-13-3-348/22 od 22.06.2022. g.

do 22.06.2026.g.

77

d.o.o. "ABBA" Bihać

Jablanska br. 297, Bihać

UP/I-05-13-3-489/22 od 19.09.2022.g.

do 19.09.2026.g.

78

"MANEDRA-COMPANY" d.o.o. Mostar

ul. Bišće polje bb, Mostar

UP/I-05-13-3-134/22 od 10.10.2022. g.

do 10.10.2026.g.

79

"ZEP-ING" d.o.o. Tuzla

ul. Drage Karamana bb (u kolektivnom SPO „IRAC VI“), Tuzla

UP/I-05-13-3-524/22 od 24.10.2022.g.

do 24.10.2026.g.

80

Agencije za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o. Sarajevo

ul. Vitomira Lukića broj 12a, Sarajevo, Ilidža

UP/I-05-13-3-537/22 od 31.10.2022.g.

do 31.10.2026.g.

81

"GRANULO-RE" d.o.o. Sarajevo

ul. Bojnička 47, Ilidža, Sarajevo

UP/I-05-13-3-530/22 od 07.11.2022.g.

do 07.11.2026.g.

82

D.O.O. "EKRAN" Duboki Potok – Srebrenik

Duboki Potok, Srebrenik

UP/I-05-13-3-536/22 od 21.11.2022.g.

do 21.11.2026.g.

83

ArcelorMittal Zenica, d.o.o.

ul. Bulevar Kralja Tvrtka I broj 17, Zenica

UP/I-05-13-3-609/22 od 26.12.2022.g.

do 26.12.2026.g.

84

 

"Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje" d.o.o. Tuzla

 

ul.Bosne Srebrene br. 127, Tuzla

UP/I-05-13-3-625/22 od 26.12.2022.g.

do 26.12.2026.g.

85

 

TEHNOZAŠTITA d.o.o. Mostar

                       

ul. Biskupa Čule bb, Mostar

UP/I-05-13-3-621/22 od 13.12.2022.g.

do 13.12.2026.g.

86

 

DOO "EUROING", Bihać

 

ul. Mehmeda Džanića, Lamela 1., Bihać

UP/I-05-13-3-736/22 od 24.01.2023.g.

do 24.01.2027.g.     

87

"CET Energy" d.o.o. Sarajevo

ul. Trg Barcelone br. 2., Sarajevo

UP/I-05-13-3-146/23 od 22.03.2023.g.

 

do 22.03.2027.g.

 

88

"PROINŽENJERING" d.o.o.

Spasovdanska br. 37, Lukavica, Istočno Novo Sarajevo

UP/I-05-13-3-139/23 od 27.03.2023.g.

do 27.03.2027.g.

89

JNU "Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske" Banja Luka

Ul. vidovdanska broj 43, Banja Luka

UP/I-05-13-3-229/23 od 11.04.2023.g.

do 11.04.2027.g.

90

Institut za sigurnost i kvalitet SK d.o.o. Gračanica

Branilaca grada bb Gračanica

UP/I-05-13-3-639/23 od 24.04.2023.g.

do 24.04.2027.g.

91

EKOTEH d.o.o. Mostar

ul. Vukovarska br. 54., Mostar

UP/I-05-13-3-136/23 od 18.05.2023.g.

do 18.05.2027.g.

92

           

"MIG ELEKTRO" d.o.o.

           

Radnička ulica broj 9, Mrkonjić Grad

UP/I-05-13-3-222/23 od 18.05.2023.g.

do 18.05.2027.g.

93

           

"DELTA PETROL" d.o.o. Kakanj

 

ul. Alije Izetbegovića bb Lamela P+4+M, Kakanj 

UP/I-05-13-3-264/23 od 22.05.2023.g.

do 22.05.2027.g.

94

 

"ELCOM“ d.o.o. Tuzla          

           

ul. M.M. Dizdara-Stupine B-2, Tuzla

UP/I-05-13-3-483/23 od 06.06.2023.g.

 

do 06.06.2027.g.

95

''SV Energija'' d.o.o. Tešanj

Poslovna zona ''Vila'' broj 29, Tešanj

UP/I-05-13-3-398/23 od 08.06.2023.g. 

do 08.06.2027.g.

96

"TIROL“ d.o.o. Tuzla

ul. Aleja Alije Izetbegovića br. 4, Tuzla

UP/I-05-13-3-380/23 od 23.06.2023.g.

do 23.06.2027. g.    

97

ENERGOCONTROL- ING d.o.o. Mostar

Biskupa Čule bb. Mostar

UP/I-05-13-3-365/23  od 11.08.2023.g.

 

 do 11.08.2027.g.

 

98

           

"MAHER" d.o.o. Sarajevo                       

 

ul. Muhameda ef. Pandže br. 61, Sarajevo

UP/I-05-13-3-591/23  od 25.08.2023.g.

do 25.08.2027.g.

99

           

"TQM" d.o.o. Lukavac

 

ul. Modrac b.b, Lukavac 

UP/I-05-13-3-689/23  od 20.09.2023.g.

do 20.09.2027.g.

100

Winter Wind d.o.o. Tomislavgrad

Eminovo Selo b.b. Tomislavgrad

UP/I-05-13-3-694/23  od 22.09.2023.g.

 do 22.09.2027.g. 

101

 

"ELEKTRORUDIND" d.o.o. Tuzla                                   

ul. Strajka Mitrovića br. 16, Tuzla

UP/I-05-13-3-740/23 od 10.10.2023.g.

 do 10.10.2027.g. 

102

AGENCIJA KAMIR d.o.o. Široki Brijeg

Obilazna cesta 23, Široki Brijeg

UP/I-05-13-3-831/23  od 06.11.2023.g.

 

do 06.11.2027.g.

 

103

 

TING d.o.o. Žepče 

           

ul. Kulina Bana bb, Žepče

UP/I-05-13-3-851/23  od 04.12.2023.g.

 

do 04.12.2027.g.

 

104

 

UNIS Telekom d.d. Mostar        

           

Dr. Ante Starčevića 50 Mostar

UP/I-05-13-3-451/23 od 11.12.2023.g.

 

do 11.12.2027.g.

 

105

 "MULTITEH-INŽENJERING" d.o.o. Zenica     

Envera Čerkeza br. 2, Zenica 

UP/I-05-13-3-861/23  od 18.12.2023.g.

 

do 18.12.2027.g.

 

106  

                       

"ESTA" d.o.o. Busovača

                                   

ul. Matice hrvatske bb, Busovača

UP/I-05-13-3-817/23  od 21.12.2023.g.

 

do 21.12.2027.g.

 

107   

                       

„TEHNOINSPEKT“ d.o.o. Sarajevo

                                   

ul. Hamdije Kreševljakovića br.18/IV, Sarajevo

UP/I-05-13-3-930/23 od 18.01.2024.g.

 

do 18.01.2028.g.

 

108  

                       

Institut za elektroprivredu d.d.

                                   

Kupska ulica 2, Zagreb, R. Hrvatska

Predstavništvo: Jukićeva br. 51 A, Sarajevo

UP/I-05-13-3-862/23 od 19.01.2024.g.

 

do 19.01.2028.g.

 

109 

 "DSC" d.o.o.Sarajevo                                   

ul. Ante Fijamenga br. 14B, Sarajevo

UP/I-05-13/3-940/23 od 22.01.2024.g.

do 22.01.2028.g.

110   

"INPROZ" Institut za zaštitu i projektovanje d.o.o. Tuzla

ul. Armije BiH br. 15, Tuzla

UP/I-05-13-3-936/23 od 26.01.2024.g.

 

do 26.01.2028.g.

 

111

JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo - Zavisno društvo "Eldis Tehnika" d.o.o. Sarajevo

ul. Blažujski drum bb, Sarajevo, Ilidža

UP/I-05-13-3-953/23 od 30.01.2024.g.

 

do 30.01.2028.g.

 

112

                                   

JP "KOMUNALNO BRČKO" d.o.o. Brčko Distrikt BiH

                                   

ul. Studentska br.13, Brčko          

UP/I-05-13-3-939/23 od 08.02.2024. g.  

do 08.02.2028.g.

113

           

"CONRAM" d.o.o. Brčko

                                               

ul. Bulevar mira bb, zgrada "Delta 2", I sprat, Brčko

UP/I-05-13-3-960/23 od 08.02.2024. g. 

do 08.02.2028.g.

114

ADVENSYS ENGINEERING d.o.o. Zagreb, Republika Hrvatska

Baštijanova ulica 52 A, Zagreb, R. Hrvatska

Predstavništvo: Biskupa Čule bb-Spajalica-2 sprat, Mostar

UP/I-05-13-3-1/24 od 07.02.2024.g.

do 07.02.2028.g.

115

 

"KODELMONT" d.o.o. Tuzla

 

ul. Stupine B-7, Tuzla

UP/I-05-13-3-31/24 od 09.02.2024. g.

do 09.02.2028.g.

 

Istekla, ukinuta i poništena rješenja

RB Naziv i sjedište pravnog lica Adresa Broj rješenja i datum izdavanja Rok važenja rješenja
1

"DELING" d.o.o. Sarajevo, Vogošća

Ul. Hotonj III/20-E, Hotonj,Vogošća

 UP/I-05-17-231/15 od 26.05.2015.g. 

Rješenje ukinuto 30.04.2019.g.

2

INSTITUT ZAŠTITE MOSTAR d.o.o. Mostar

ul. Lacina broj 9, Mostar

UP/I-05-17-27/16 od 22.04.2016.g.

Rješenje ukinuto 17.09.2018.g.

3

"EL-ING“ d.o.o. Maglaj

ul. Željeznička ulica b.b., Maglaj

UP/I-05-17-43/16 od 10.05.2016.g.

Rješenje na zahtjev stranke poništeno  04.07.2019.g.

4

"Elektro test" d.o.o. Sarajevo

ul. Gornja Jošanica I do broja 6, Vogošća

 UP/I-05-17-296/16 od 01.06.2016.g. 

 Rješenje isteklo 01.06.2020.g. 

5

"TELEFONIJA-VIDAKOVIĆ" d.o.o. Doboj

ul.Kralja Aleksandra broj 7, Doboj 

UP/I-05-17-467/16 od 30.08.2016.g. 

Rješenje isteklo 30.08.2020.g.

6

ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU, d.o.o. Sarajevo

ul. Zmaja od Bosne broj 34, Sarajevo

UP/I-05-17-512/16 od 11.10.2016.g.

Rješenje isteklo 11.10.2020.g.

7

ELCRO-TEHNA d.o.o. Čitluk 

ul. Kristine 83, Međugorje, Čitluk

UP/I-05-17-547/16 od 20.12.2016.g.

Rješenja na zahtjev stranke poništeno 20.09.2017. godine 

8

Dalekovod, d.d., Zagreb, Republika Hrvatska

ulica Marijana Čavića 4, Zagreb, R. Hrvatska

Predstavništvo: Dr Ante Starčevića bb., Mostar

UP/I-05-17-513/16 od 08.03.2017. g.

Rješenje isteklo 08.03.2021.g.

9

 

ELEKTRON d.o.o. Grude

 

ul. Hrvatskih branitelja br. 46, Grude 

UP/I-05-17-54/17 od 17.05.2017.g.

Rješenje isteklo  17.05.2021.g.

10

"GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA" d.o.o. Lukavac

Željeznička br.1, Lukavac

UP/I-05-17-205/17 od 21.06.2017.g.

Rješenje isteklo  21.06.2021.g.

11

J.U. UNIVERZITET U ZENICI-

O.j. Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Zenica

ul. Travnička cesta 7, Zenica

UP/I-05-17-260/17 od

23.06.2017.g.

Rješenje isteklo  23.06.2021.g.

12

"ALUMINIJ" d.d.Mostar

Baćevići b.b.,  Mostar           

UP/I-05-17-199/17 od 04.09.2017. g.      

Rješenje isteklo  04.09.2021.g.

13

"ARCADE" d.o.o. Tuzla

Dokanj do br. 22, Tuzla

UP/I-05-17-402/17 od 10.10.2017. g. 

Rješenje isteklo  10.10.2021.g.

14

"EIR" d.o.o. Živinice

ul. Donja Višća br. 36, Živinice

UP/I-05-17-308/17 od 18.10.2017.g.  

Rješenje ukinuto 17.09.2018.g.

15

KONČAR – INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT   d.d., Zagreb, Republika Hrvatska

Fallerovo šetalište br. 22, Zagreb, R. Hrvatska

Predstavništvo: Ante Starčevića bb/III, Mostar

UP/I-05-17-250/17 od 24.10.2017.g.

Rješenje isteklo  24.10.2021.g.

16

JU Univerzitet u Tuzli Fakultet Elektrotehnike Tuzla

ul. Franjevačka br. 2, Tuzla

UP/I-05-17-58/17 od 12.12.2017. g.

Rješenje isteklo  12.12.2021.g.

17

ABB d.o.o. za trgovinu, inženjering i usluge, Zagreb,

Republika Hrvatska

Ul. grada Vukovara 284, Zagreb, R. Hrvatska

Predstavništvo:

Zmaja od Bosne br. 47A, Sarajevo

UP/I-05-17-534/17 od

26.12.2017.g.  

Rješenje isteklo  26.12.2021.g.

18

"INZA lab" d.o.o. Sarajevo

 

ul. Vitomira Lukića broj 12a, Sarajevo, Ilidža 

UP/I-05-17-155/18 od 13.04.2018.g. 

rješenja na zahtjev stranke poništeno 13.09.2018. godine

19

ENERGOCONTROL ZAGREB d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska

Kovinska 30, Zagreb, R. Hrvatska

Predstavništvo: Biskupa Čule bb, Mostar

UP/I-05-17-197/18 od 30.05.2018.g.

Rješenje isteklo 30.05.2022.g.

20

"LS ELEKTROENERGETIKA" d.o.o., Lukavica, Istočno Novo Sarajevo 

Vuka Karadžića 28, Lukavica, Istočno Novo Sarajevo

UP/I-05-17-404/18 od 26.07.2018.g.  

Rješenje isteklo 26.07.2022.g.

21

CIZ Centar za ispitivanje i zaštitu d.o.o. Mostar

Bišće polje bb., Mostar

UP/I-05-17-90/19 od 20.05.2019.g.

rješenje ukinuto 02.10.2020.g.

22

"VATROZAŠTITA" d.o.o. Živinice

III (treća) ulica br.9, Živinice

UP/I-05-17-678/19 od 18.12.2019.g.

Rješenje na zahtjev stranke poništeno  24.12.2020.g.

23

„KOPKOMERC“ d.o.o. Živinice 

Svojat bb, Živinice

UP/I-05-13-3-444/20 od 21.09.2020.g.

Poništeno rješenje na zahtjev stranke

24

''TNT'' d.o.o. Bihać

Ul. Hasana Kjafije Pruščaka b. 22 TO-15, Bihać

UP/I-05-13-3-151/22 od 28.03.2022. g.

Poništeno rješenje na zahtjev stranke

25

"ABG-ELEKTRO" d.o.o. Gračanica 

ul. 22. Divizije bb, Gračanica

UP/I-05-13-3-305/20 od 14.07.2020.g.

Poništeno rješenje na zahtjev stranke

26

"ZAVOD ZA ZAŠTITU I PROJEKTOVANJE" d.o.o. Tuzla

Franje Markovića 14, Tuzla

UP/I-05-13-3-71/21 od 24.03.2021. g.

Rješenje na zahtjev stranke poništeno  02.12.2022.g.

27

"A ELING“ d.o.o. Zenica

Zmaja od Bosne bb, Radna zona Zenica I, Zenica

UP/I-05-13-3-337/21 od 12.07.2021. g.

Rješenje na zahtjev stranke poništeno  13.09.2023.g.

28

ENERGOCONTROL d.o.o. Mostar

ul. Biskupa Čule bb, Mostar

UP/I-05-13-3-283/20 od 14.08.2020.g.

Pokrenut postupak poništavanja Rješenja na zahtjev stranke

29

„TESTINGELEKTRO“ d.o.o. Sarajevo

ul. Mali Kiseljak br. 18, Sarajevo, Ilidža

UP/I-05-13-3-71/20 od 17.02.2020.g.

Rješenje isteklo

do 17.02.2024.g.

30

„ZAŠTITAING“ d.o.o. Mostar

ul. Zalik bb, Mostar

UP/I-05-13-3-587/20 od 09.12.2020. g.

 

Pokrenut postupak poništavanja Rješenja na zahtjev stranke

31

„EP-RESET“ d.o.o. Kalesija

ul. Žrtava genocida u Srebrenici bb, Kalesija

 

UP/I-05-13-3-202/22 od 23.05.2022. g.

Pokrenut postupak poništavanja Rješenja na zahtjev stranke

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina